u
Spoločne s BSK podporíme nezávislé

bratislavské umenie

u

300 000 EUR na podporu kultúry a umenia v Bratislavskom kraji

Bratislavský samosprávny kraj (BSK) a Nadácia Tatra banky sa spojili, aby dokázali viac. Sumou 300 000 EUR prispejú na podporu kultúry a umenia v Bratislavskom kraji. Samosprávny kraj aj nadácia na tento účel využijú existujúce pravidlá Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy (BRDS).

„Nadácia Tatra banky dlhodobo podporuje oblasť umenia. V roku 2020 sme však aj k tejto oblasti pristúpili úplne inak ako obvykle. Vzhľadom na bezprecedentnú krízovú situáciu spôsobenú COVID 19 sme jednorazovo iba pre tento rok zastavili náš dlhoročný Grantový program Umenie, zameraný na VŠ študentov, na mladých a začínajúcich umelcov. Sme presvedčení, že teraz je extrémne dôležité reagovať ad hoc na mimoriadne udalosti v spoločnosti. Preto sme sa po vyplatení 500 000 EUR na boj proti koronavírusu, rozhodli reagovať na ekonomickú krízu, ktorá má signifikantný dopad na umeleckú sféru. Aktívne sme oslovili BSK a expresne rýchlo sme sa dohodli na tom, že 50% projektov určených na financovanie cez osvedčenú Dotačnú schému BSK prevezmeme pod Nadáciu Tatra banky. Desiatkam umelcov takto darujeme 150 000 EUR. Už teraz tešíme na vznik hodnotných a zmysluplných umeleckých projektov,“ uviedol Michal Liday, predseda Správnej rady Nadácie Tatra banky a generálny riaditeľ Tatra banky. 

„Nezriaďovaná kultúra sa kvôli pandémii dostala do zložitej situácie, kedy prišla o finančnú podporu od viacerých samospráv či inštitúcií. Bratislavský kraj tiež musel pristúpiť k šetriacim opatreniam a pozastaviť pre tento rok podporu projektov z Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy (BRDS). Preto sme hľadali riešenie ako jej pomôcť a podporiť ju. Veľmi sa teším, že sme našli Nadáciu Tatra banky, partnera, ktorý nielenže venuje na podporu kultúry a umenia v našom kraji nemalú čiastku, ale tiež využije existujúce pravidlá úspešnej a obľúbenej regionálnej dotačnej schémy. Osobitne by som rád ocenil rýchlosť celého procesu zo strany nadácie. Pretože to je naozaj obdivuhodné. Spočiatku odvážny nápad sa pretavil do skutočnosti a naštartoval spoluprácu samosprávy a súkromného sektora. Nadácii Tatra banky patrí veľké ĎAKUJEME,” vyhlásil predseda Bratislavského samosprávneho kraja Juraj Droba.

Financie sú určené na podporu projektov v oblasti tvorby a prezentácie diela, aktivity kultúrnych organizácii, malé a veľké festivaly, prehliadky, súťaže, sympózia, výskum a taktiež odbornú reflexiu.

Sumou 300 000 EUR bude podporených 111 projektov, ktoré posudzovala odborná hodnotiaca komisia zložená zo 16 členov. Na financovaní projektov sa budú rovným dielom po 150 tisíc EUR podieľať BSK a Nadácia Tatra banky tak, aby boli dodržané všetky podmienky, ktoré majú obe strany dané v rámci svojich pravidiel. Úspešní žiadatelia v najbližších dňoch dostanú podrobné informácie o administrácii celého procesu.

Medzi projektami navrhovanými na podporu sú zastúpené občianske združenia, asociácie, neziskové organizácie, nadácie a podnikatelia pôsobiaci v rôznych umeleckých žánroch ako je divadlo a tanec, literatúra, audiovizuálne a vizuálne umenie, hudba, tradičná kultúra a folklorizmus či medziodborové umelecké aktivity.


Pozrite si záznam z našej spoločnej tlačovej konferencie


Zoznam podporených projektov z individuálnych dotácii BSK a darov Nadácie Tatra banky nájdete na tomto odkaze.

Zoznam projektov podporených Nadáciou Tatra banky
NÁZOV ŽIADATELA NÁZOV PROJEKTU PODPRORENÉ SUMOU
A4 – Asociácia združení pre súčasnú kultúru A4 – priestor súčasnej kultúry, SEDEMNÁSTY ROK 4,800.00 €
Aliancia Stará Tržnica – občianske združenie Umenie v tržnici 2020 3,500.00 €
Aparát Bratislava Design Week 4,600.00 €
Asociácia Bratislava v pohybe Bratislava v pohybe 5,000.00 €
Ateliér.EM 12.SEM Hommage a Erna Masarovičová 3,500.00 €
Atrakt Art – združenie pre aktuálne umenie a kultúru NEXT 2020: Medzinárodný festival súčasnej hudby 4,000.00 €
debris company / umenie a ľudia! Debris company: Hlad 2,000.00 €
debris company / umenie a ľudia! Aktivity Debris company 2020 2,000.00 €
Ensemble Spectrum Die Stücke der Windrose 1,500.00 €
Film Expanded FREM – REQIUEM ZA HOMO SAPIENS 2,000.00 €
Film Expanded Ozveny MFDF Ji.hlava v Bratislave 3,000.00 €
Forum Absurdum Skener / Plnka: Aktuálne prieniky súčasnej hudby 2,000.00 €
Galéria mladých Výstavná činnosť ART BOOKS COFFEE  2020 2,200.00 €
Gegangere Muž v skafandri (pracovný názov) 1,500.00 €
HLAVA XXII, Združenie pre rozvoj kultúry a integrácie telesne postihnutých Altar „double“  Quintet: We Salute The Night (CD) 1,500.00 €
CHARACTER – Film Development Association Prvá dnes 3,000.00 €
Imaginárium Sklenená izba Bratislava 3,500.00 €
Konvergencie – spoločnosť pre komorné umenie KONVERGENCIE – medz. festival komornej hudby 4,500.00 €
KunstPlay Winterreise / Zimná cesta 1,500.00 €
Literárne informačné centrum René – Anasoft litera gymnazistov 2020 2,500.00 €
literarnyklub.sk – občianske združenie literarnyklub.sk 2020 2,000.00 €
Materina dúška Festivl na 4 sudoch 2020 2,500.00 €
Medzinárodná spoločnosť pre súčasnú hudbu – Slovenská sekcia VENI ensemble – koncerty 2020 2,000.00 €
Mestská časť Bratislava – Staré Mesto NOVÁ DOBA II. 1,000.00 €
Miesto M Miesto M – sprievodné aktivity 2020 3,000.00 €
MUSICA AETERNA Musica bratislavensis 3,000.00 €
Nadácia Cvernovka Divadlo a tanec v Novej Cvernovke 4,000.00 €
Nadácia Milana Šimečku [fjúžn] 15 – festival nových menšín 4,800.00 €
Nadácia Slovak Press Photo Výstava: NEZVRATNÝ – Maciek Nabrdalik 2,500.00 €
Nezávislý útvar divadelnej energie ROĽA – vytvorenie a uvedenie inscenácie 3,000.00 €
Nezávislý útvar divadelnej energie SHOWCASE Divadla NUDE : venované ženám 3,000.00 €
Nový Priestor SNY/ Medzi túžbou a smrťou (pracovný názov) 1,000.00 €
OBČIANSKE ZDRUŽENIE BRATISLAVSKÉ ROŽKY – POZSONYI KIFLI POLGÁRI TÁRSULÁS Zoltán Szalay: Rómer, záchranca rozprávok 1,500.00 €
OBČIANSKE ZDRUŽENIE BRATISLAVSKÉ ROŽKY – POZSONYI KIFLI POLGÁRI TÁRSULÁS Exteriérová výstava: Ich bin ein Pressburger 3,000.00 €
Občianske združenie POUR ART Kultúrne leto v Stupave 2,000.00 €
ORGANyBOF Slovenské historické organy 3,000.00 €
OZ Blumentálska partia zaŽi mesto 3,500.00 €
OZ BRAK Jana Beňová – 8 a pol bratislavských ulíc 2,000.00 €
OZ BRAK BRaK – Bratislavský knižný festival 2020 2,000.00 €
permanentne autorsky realizovaná tvorba „Aktivity a reprízy inscenácií združenia per. ART“ 2,000.00 €
Pnutie LUXUS DOM 2020 Nová Senzibilita 3,500.00 €
Príchod Godota Dve reprízy predstavenia Bytie 2 1,300.00 €
QUASARS Cyklus koncertov Quasars Ensemble 1,500.00 €
S.T.O.K.A. Arrokoth 4,000.00 €
S.T.O.K.A. Reprízy Divadla Stoka 3,500.00 €
Slovenská jazzová spoločnosť Nové tváre slovenského jazzu 2020 2,500.00 €
Slovenské centrum dizaju Národná cena za dizajn 2020 4,000.00 €
Spoločnosť Theodora Lotza Bratislava Mozart Festival 2020 3,500.00 €
Stopy snov Uhol pohľadu 2,500.00 €
TICHO a spol. TICHO a spol. – komorné kultúrne centrum 2020 4,800.00 €
Uhol_92 Uhol reprízuje: Romulus V., Zastavení, Apokabaret 2,000.00 €
UM Prúdenie v T3 2020 2,000.00 €
UM T3 (nielen letné) kino 2,000.00 €
Unkulunkulu x/y/z 2,500.00 €
Vlna Burgr/Štrpka: Kam plášť, tam vietor 1,500.00 €