a
a

Oceníme 24 výnimočných umeleckých diel za rok 2020

V roku 2020 sme sa vzhľadom na mimoriadne celospoločenské udalosti, rozhodli výnimočne finančne odmeniť okrem víťazov aj všetkých nominovaných umelcov 25. ročníka Ceny Nadácie Tatra banky za umenie.

,,Drahí priatelia umenia,
tento rok to už bude po 25. raz, keď udelíme Ceny Nadácie Tatra banky za umenie. V tomto bezprecedentnom období, v ktorom žijeme, keď umenie, kultúra, ale aj celá spoločnosť prežívame ťažké časy, to považujeme za ešte dôležitejšie ako kedykoľvek predtým. Preto sme v Nadácii Tatra banky prijali rozhodnutie, že tento rok finančne odmeníme nielen víťazov, ale aj všetkých nominovaných
v kategórii Hlavná cena. Verím, že aj takto pomôžeme umeleckej obci prejsť touto dobou. Osobne cítim, že dnes viac ako kedykoľvek predtým sa učíme a uvedomujeme si, ako neuveriteľne nám chýba kontakt so živým umením. Veľmi sa už teším na čas, keď budem môcť ísť na koncert, divadelnú premiéru, krásnu vernisáž, dizajnovú výstavu, do kina na nový slovenský film alebo autorskú čítačku dobrej knihy. Lebo umenie má najkrajší a najväčší zmysel vtedy, keď je medzi ľuďmi.“

Michal Liday, predseda Správnej rady Nadácie Tatra banky

Všetky nominácie umelcov si môžete pozrieť tu.

novšie
staršie