a
a

Otvárame Grantový program Umenie na podporu študentov umeleckých VŠ a mladých umelcov

Umenie je fikcia, prostredníctvom ktorej dokážeme pochopiť realitu. Nech je akákoľvek, umenie má na ňu vždy odpoveď. Nevyžaduje si však len oddanosť, otvorenú myseľ a pokoru, ale aj finančnú podporu. Uvedomujeme si, že práve jej nedostatok často limituje mladých umelcov pri kreovaní svojich nápadov. Prostredníctvom Grantového programu Umenie im preto chceme zabezpečiť čo najväčšiu nezávislosť v umeleckej tvorbe.

S radosťou finančne podporíme študentov vysokých škôl, ale aj mladých slobodných umelcov, ktorí spolupracujú na nových dielach s etablovaným tvorcom alebo vysokoškolským pedagógom.

Prihláste svoj pripravovaný umelecký projekt (výstavu, inštaláciu, film, hudobné dielo, interpretačný výkon a pod.) do Grantového programu Umenie. Budeme veľmi radi, ak sa Nadácia Tatra banky bude môcť podieľať na jeho vzniku.

Všetky dôležité informácie nájdete na tomto odkaze.

novšie
staršie