a
a

Presná adresa pre korešpondenciu

Vážení priatelia nadácie,

prosíme Vás, všetku korešpondenciu nám posielajte na adresu:

Nadácia Tatra banky
Centrum pre filantropiu
Baštová 5
811 03 Bratislava

Veľmi tým urýchlite spracovanie všetkých dokumentov.

Srdečne ďakujeme:)

 

novšie
staršie