a
a

Prihláste sa na Akadémiu klasickej ekonómie 2022

Nadácia Tatra banky ako svojho partnera v oblasti vzdelávania podporila Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika, ktorého zámerom je prispievať k zvyšovaniu úrovne ekonomického poznania, myslenia, vzdelávania a vnímania podstaty princípov ekonómie na Slovensku. Po úspešnom zrealizovaní 14. ročníkov otvára Konzervatívny inštitút v spolupráci s partnermi v poradí už 15. samostatný ročník Akadémie klasickej ekonómie.

Vzdelávací program AKE je určený a otvorený pre všetkých záujemcov, ktorí chcú hlbšie preniknúť do myšlienok významných predstaviteľov ekonomického myslenia.

Využite možnosti prihlásiť sa na cyklus večerných seminárov. Prihlásiť sa dá do 13. marca 2022 zaslaním vyplnenej prihlášky prostredníctvom prihlasovacieho formulára.

Kurz je určený pre všetkých záujemcov o ekonomické myslenie a pravidelné diskusie o ekonomických otázkach v duchu princípov slobodnej spoločnosti.

Semináre sa uskutočnia od marca do decembra v priestoroch Vysokej školy manažmentu v Bratislave.

Všetky dôležité informácie nájdete na webovej stránke Konzervatívneho inštitútu M. R. Štefánika

novšie
staršie