a
a

TABLOID 2022 online

TABLOID 2022 prostredníctvom rozhovorov a fotoportrétov predstavuje laureátov 27. ročníka Ceny Nadácie Tatra banky za umenie. Cieľom je priblížiť ich tvorbu, názory a postoje. Výtlačok obsahuje 12 rozhovorov na vyše 270 stranách a s každým oceneným umelcom je urobený veľký a hĺbkový profilový rozhovor. Rozhovory tak sprostredkúvajú veľmi silnú a osobnú spoveď slovenských umelcov.

Limitovaná edícia časopisu TABLOID 2022 vyšla v náklade 1 100 výtlačkov. Tlačená verzia bude dostupná v limitovanom počte v Slovenskej národnej galérii, u profesorov a v knižniciach na VŠMU a VŠVU a v Brot Books Deli.

Teraz vám TABLOID prinášame aj v online forme.

Za myšlienkou vzniku TABLOIDu stoja dizajnéri Palo a Jana Bálik.

novšie
staršie