z
Zamestnanecký grant

Viac pre regiónyTB

z

Viac pre regiónyTB je zamestnanecký grantový program, prostredníctvom ktorého Nadácia Tatra banky už od roku 2013 podporuje mimovládne neziskové organizácie a občianske združenia vo všetkých regiónoch Slovenska.

 

o projekte

Viac pre regiónyTB je zamestnanecký grantový program, prostredníctvom ktorého Nadácia Tatra banky už od roku 2013 podporuje mimovládne neziskové organizácie a občianske združenia vo všetkých regiónoch Slovenska. Od roku 2013 sme takto podporili 48 významných organizácií celkovou sumou 240 000 €.

Pôvodne sa v programe rozhodovalo o 8 víťazných organizáciách v online hlasovaní. Odozva zamestnancov na dobrovoľnícke aktivity nás presvedčila, že môžeme posunúť ich angažovanie v tomto programe na ešte vyššiu úroveň. Rozhodli sme sa preto jeho fungovanie mierne upraviť.

V roku 2019 zamestnanecký program prvý raz podporí projekty realizované neziskovými organizáciami, na ktorých sa zamestnanci Tatra banka Group zúčastnia ako dobrovoľníci. Využiť na to môžu jeden z 2 dní na dobrovoľníctvo, ktoré majú v rámci pracovného času k dispozícii.

Nadácia Tatra banky podporí takto predložené projekty až do výšky 40 000 € (v každom z 8 krajov Slovenska sumou 5 000 €), pričom maximálna výška podpory na jeden projekt je 1 500 €.

Po novom môžeme podporiť väčšie množstvo organizácií a zapojiť väčšie množstvo dobrovoľníkov. Spojíme tak finančnú pomoc od Nadácie Tatra banky s fyzickou pomocou zamestnancov v role dobrovoľníkov, čím znásobíme pozitívny efekt tohto programu pre spoločnosť.

viac pre regiónyTB 2019
podporené projekty 2018
podporené projekty 2017
podporené projekty 2016