p
Výzva pre všeobecných lekárov

pre deti a dospelých

p

Celkové vyhodnotenie 2. kola otvorenej výzvy boja proti koronavírusu

Dostali sme 100 žiadostí, ktoré splnili kritériá otvorenej výzvy. Všetkých 100 žiadostí aj podporíme.

Výzva bola zameraná na lekárov 1. kontaktu – všeobecných lekárov pre deti a dospelých. Správna rada rozhodla o tom, že každý zo žiadateľov, ktorý spĺňa podmienky, bude podporený.

  • Celkový počet ambulancii, ktoré splnili podmienky: 100
  • Celkový počet ambulancii, ktoré podporíme: 100
  • Celková suma, o ktorú ste nás požiadali: 180 000 EUR
  • Všetkých podporíme celkovou sumou: 136 000 EUR

Všetci lekári boli o výške podpory informovaní prostredníctvom emailu.

Okrem vyššie uvedenej otvorenej výzvy darovala Nadácia Tatra banky 200 000 EUR na najurgentnejšie celoslovenské projekty. O alokácii týchto peňazí rozhodujú najvyššie slovenské autority z oblasti infektológie. V 1. kole sme otvorenej výzvy sme rozdelili už 170 000 EUR. Dohromady sme na boj s koronavírusom venovali už viac ako 500 000 EUR.

Ďakujeme všetkým lekárom a veríme, že aj táto pomoc z Nadácie Tatra banky pomôže.