a

Archív grantov

a

Spoznajte projekty, ktoré sme podporili cez naše grantové programy v minulých rokoch.

Grantový program
umenie
Grantový program
Audiovizuálna tvorba – archív
Grantový program
Výtvarné umenie – archív
Grantový program
Hudba – archív
Grantový program
Literatúra – archív
Grantový program
Dizajn – archív
Grantový program
Divadlo – archív
vzdelanie
Grantový program
pre stredoškolákov – archív
Grantový program
pre vysokoškolákov – archív
Grantový program
pre inštitúcie – archív
digital
Grantový program
pre vysokoškolákov – archív