a
a

Otvárame grantový program Digital pre vysokoškolákov

Digitálne technológie zohrávajú dôležitú úlohu nielen pri rozvoji tvorivosti a kritického myslenia, ale aj v kontexte vedy a vzdelávania. Sú totiž základným pilierom pre výskum v odbore informatiky, vďaka ktorému svet neustále napreduje.

Vieme, že slovenské vysoké školstvo si zaslúži našu pozornosť a jeho úroveň v oblasti informačných technológií môže byť vyššia. Preto prinášame Grantový program Digital pre vysokoškolských študentov. Prostredníctvom neho chceme zabezpečiť reálne potreby výskumnej praxe a zmodernizovať tak vzdelávací proces na Slovensku. Slovenské vysoké školy si totiž zaslúžia štandardy svetovo uznávaných vzdelávacích inštitúcií.

S veľkou radosťou podporíme aktívne skupiny zložené zo študentov a odborníkov venujúcich sa odboru aplikovanej a priemyselnej informatiky. Prihláste sa a možno práve vás podporíme sumou, ktorá vám pomôže pri rozvoji vášho výskumu.

Veríme, že aj vďaka našej podpore budete môcť realizovať reálne výskumné práce aj s možnými praktickými výstupmi.

Všetky dôležité informácie nájdete tu:

https://www.nadaciatatrabanky.sk/grant/digital-pre-vysokoskolakov/

novšie
staršie