a
a

Nadácia Tatra banky podporila VŠMU

Nadácia Tatra banky sa stala generálnym partnerom Vysokej školy múzických umení v Bratislave. VŠMU je s takmer tisíc študentmi najväčšou a najvýznamnejšou umeleckou školou na Slovensku. Poslucháčom ponúka rozvoj ich individuálneho talentu v divadelných, filmových, hudobných a tanečných študijných programoch.

Na škole pedagogicky pôsobia špičkoví umelci a umenovedci, ktorí dosahujú uznanie na Slovensku ako aj v širokom medzinárodnom kontexte. Svojim študentom poskytujú individuálne vedenie ich školských umeleckých výstupov. Sprostredkúvajú im vlastné poznanie, skúsenosti a otvárajú im dvere do svojich vnútorných tvorivých svetov. Zároveň im poskytujú významnú mieru slobody pri hľadaní vlastného hlasu a umeleckého vyjadrenia. Mnohí poslucháči sa vďaka tomu už počas štúdia profilujú ako neprehliadnuteľné osobnosti mladej slovenskej hudby, tanca, divadla, či filmu a zbierajú ocenenia na medzinárodných festivaloch.

Škola pravidelne prezentuje svoju tvorbu vo svojich priestoroch, ale aj na viacerých domácich či medzinárodných platformách.

Mnohí absolventi a pedagógovia VŠMU sú držiteľmi Ceny Nadácie Tatra banky za umenie.

Oficiálna stránka Vysokej školy múzických umení.

novšie
staršie