a
a

Otvárame Grantový program Digital pre stredoškolákov

Moderné digitálne vzdelávanie súčasnej generácie je základom inteligentnej budúcnosti, v ktorú veríme. Sme veľmi radi, že existujú aktívne skupiny mladých ľudí a odborníkov z praxe, ktorí sa nevzdávajú, ale naopak, majú chuť tvoriť a realizovať svoje vlastné inovatívne projekty na akademickej pôde. Práve preto sme sa rozhodli participovať na zlepšení úrovne vzdelávacieho systému slovenských stredných škôl, a podporiť tak študentov v napredovaní a rozvoji v oblasti digitálnych technológií a IT.

Ak ste členom tímu stredoškolákov a odborníkov zo slovenských gymnázií a stredných odborných škôl s maturitou, alebo z prostredia mimovládnych neziskových organizácií zameraných na digitálne a IT inovácie, neváhajte a zapojte sa do nášho Grantového programu Digital.

Všetky dôležité informácie nájdete na tomto odkaze.

novšie
staršie