a
a

Predĺžili sme uzávierku Grantového programu Umenie

Predĺžili sme termín uzávierky v grantovom programe Umenie, ktorý je zameraný na podporu študentov umeleckých VŠ a mladých umelcov. Svoj pripravovaný umelecký projekt v oblastiach audiovizuálna tvorba, výtvarné umenie, hudba, literatúra, dizajn a divadlo, tak môžete predložiť do 15. septembra 2021. Budeme veľmi radi, ak sa Nadácia Tatra banky bude môcť podieľať na jeho vzniku.

Všetky dôležité informácie nájdete na tomto odkaze.

novšie
staršie