a
a

Otvárame grantový program DIGITAL pre vysokoškolákov 2022

Žijeme v dobe, kedy si bez digitálnych technológií nevieme predstaviť svoje každodenné fungovanie. Sme vďaka nim informovanejší, šetria nám čas a zjednodušujú prácu. Okrem toho však zohrávajú aj dôležitú úlohu v kontexte vedy a vzdelávania. Sú totiž základným pilierom pre výskum v odbore informatiky, vďaka ktorému sa svet neustále vyvíja a smeruje k dokonalosti.

Našou ambíciou je prispieť k tomu, aby sa vzdelávací proces na slovenských vysokých školách venujúcich sa informačným technológiám priblížil štandardom moderného vzdelávacieho procesu svetových renomovaných vzdelávacích inštitúcií. Prostredníctvom Grantového programu Digital pre vysokoškolských študentov veľmi radi podporíme aktívne skupiny zložené zo študentov a odborníkov venujúcich sa odboru aplikovanej a priemyselnej
informatiky.

Prihláste sa a možno práve vy budete môcť realizovať reálne výskumné práce aj s možnými praktickými výstupmi.

Všetky dôležité informácie nájdete tu.

novšie
staršie