a
a

Otvárame grantový program VZDELANIE Digital pre vysoké školy 2024

Našou ambíciou je prispieť k tomu, aby sa vzdelávací proces na slovenských vysokých školách venujúcich sa informačným technológiám priblížil štandardom moderného vzdelávacieho procesu svetových renomovaných vzdelávacích inštitúcií. Prostredníctvom Grantového programu VZDELANIE Digital pre vysoké školy veľmi radi podporíme aktívne skupiny zložené zo študentov a odborníkov venujúcich sa odboru aplikovanej a priemyselnej informatiky.

Prihláste sa a možno práve vy budete môcť realizovať reálne výskumné práce aj s možnými praktickými výstupmi.

Všetky dôležité informácie nájdete tu.

 

novšie
staršie