a
a

Otvárame grantový program VZDELANIE pre inštitúcie

Neustála modernizácia systému vzdelávania vysokoškolských študentov a ich kvalitná príprava na trh práce patria k našim najdôležitejším prioritám. Veríme, že aplikácia inovatívnych vyučovacích metód, prepojenie teórie a praxe a odborný rast študentov i pedagógov môžu zvýšiť spoločenský status vysokých škôl a ich absolventom pomôžu k úspešnému zaradeniu sa do pracovného procesu.

Preto prinášame Grantový program Vzdelanie pre inštitúcie, ktorého ambíciou je priblížiť vzdelávací proces na slovenských vysokých školách štandardom moderného vzdelávacieho procesu svetových renomovaných vzdelávacích inštitúcií, ako aj reálnym potrebám praxe.

Veľmi radi finančne podporíme vzdelávacie inštitúcie, vysoké školy a mimovládne neziskové organizácie pôsobiace na vysokých školách, ktoré chcú investovať do svojho rozvoja.

Ak ste členom tímu zloženého z pedagógov, vedeckých pracovníkov školy alebo z externých spolupracovníkov a študentov zo všetkých slovenských vysokých škôl, pošlite nám svoj projekt, a buďte tak o krok bližšie ku kvalitnejšiemu vzdelávaniu.

Všetky dôležité informácie nájdete na tomto odkaze.

novšie
staršie