a
a

Otvárame Grantový program Vzdelanie pre stredoškolákov

Podpora vzdelávania generácie Z a rozširovanie jej študijných možností patria k našim hlavným prioritám. Prostredníctvom Grantového programu Vzdelanie pre stredoškolákov preto radi umožníme najlepším slovenským študentom, budúcim vysokoškolákom, aby získali skúsenosti na zahraničných školách a v iných vzdelávacích inštitúciách. Získané zručnosti a vedomosti totiž nepredstavujú len predpoklad na úspešné uchádzanie sa o vysokoškolské štúdium, ale sú aj benefitom pri uplatnení sa na trhu práce pre blízku budúcnosť.

Ak patríte medzi vynikajúcich stredoškolských študentov, neváhajte a prihláste sa do Grantového programu Vzdelanie pre stredoškolákov. Pretože, čo sa v zahraničí ako mladí naučíte, doma v dospelosti akoby ste našli.

A my vás tam radi nasmerujeme.

Všetky dôležité informácie nájdete tu.

novšie
staršie