a
a

Otvárame Grantový program VZDELANIE pre vysokoškolákov 2023

Vzdelávanie mladých ľudí považujeme za tú najlepšiu investíciu do budúcnosti. Naším cieľom je umožniť najlepším slovenským vysokoškolákom, aby obohatili svoje štúdium prostredníctvom doplnkového vzdelávacieho, vedeckého alebo praktického podujatia v niektorej renomovanej vzdelávacej inštitúcii v zahraničí.

Ak ste vysokoškolským študentom denného štúdia, ktorý vyniká nielen svojím študijným priemerom, ale aj ambíciami siahajúcimi za hranice Slovenska, zapojte sa do Grantového programu Vzdelanie pre vysokoškolákov a vydajte sa naproti kvalitnejšiemu pracovnému životu. Radi vás k nemu dovedieme.

Všetky dôležité informácie nájdete tu.

novšie
staršie