a
a

Program Viac dizajnu prijíma projekty v II. kole do 16. októbra

Nadácia Tatra banky otvorila grantový program zameraný na podporu vizionárskych, kreatívnych projektov a projektov v oblasti experimentálneho dizajnu. Chceme podporiť uplatnenie mladých slovenských dizajnérov prostredníctvom ich tvorivých aktivít.

Viac informácií o programe nájdete tu.
novšie
staršie