E-Talent

Opäť sme podporili 6 inovatívnych projektov v oblasti IT

K termínu uzávierky 2.11.2018 bolo do grantového programu E-Talent prijatých 22 žiadostí, v ktorých študenti žiadali spolu 103 990 eur. Hodnotiaca komisia zložená z 5 externých expertov rozdelila sumu 20 000 eur medzi 6 najlepších projektov.

Podporené projekty

Informácie ku grantovému programu:

 


2017

Podporili sme 6 inovatívnych projektov v oblasti IT

K termínu uzávierky 3.11.2017 bolo do grantového programu E-Talent prijatých 15 žiadostí, v ktorých študenti žiadali spolu 63 101 eur. Hodnotiaca komisia zložená z 5 externých expertov rozdelila sumu 24 990 eur medzi 6 najlepších projektov.

Podporené projekty
Tlačová správa

Informácie ku grantovému programu:
Kritériá programu
Tlačová správa


2016