E-Talent

Nadácia Tatra banky grantovým programom E-Talent podporí aktívne skupiny zložené zo študentov všetkých troch stupňov štúdia, učiteľov a výskumných pracovníkov, ktorí sa venujú výskumu v odbore aplikovanej a priemyselnej informatiky.

banner_Etalent

ikona-uzavierkaUzávierka predkladania žiadostí
4. novembra 2016 do 24.00 (piatok)
ikona-vyskaSuma určená na prerozdelenie
25 000 €
ikona-podporaMaximálna výška podpory na jeden projekt
5 000 €

 

Grantové kritériá, informačné materiály aj online formulár na predkladanie žiadostí zverejníme na tomto mieste minimálne 6 týždňov pred uzávierkou predkladania žiadostí.


2015


2014


2013


2012 – 2009