E-Talent

Podporíme inovatívne projekty v oblasti IT!

Nadácia Tatra banky grantovým programom E-Talent podporí aktívne skupiny zložené zo študentov všetkých troch stupňov štúdia, učiteľov a výskumných pracovníkov, ktorí sa venujú výskumu v odbore aplikovanej a priemyselnej informatiky.

banner_Etalent

ikona-uzavierkaUzávierka predkladania žiadostí
3. november do 24.00 (piatok)
ikona-vyskaPlánovaná výška grantu
25 000 €
ikona-podporaMaximálna výška podpory na jeden projekt
5 000 €
Informácie ku grantovému programu:
Kritériá programu
Tlačová správa
Projekty je možné predkladať LEN elektronicky prostredníctvom online formuláru.

2016