E-Talent

Nadácia Tatra banky grantovým programom E-Talent podporí aktívne skupiny zložené zo študentov všetkých troch stupňov štúdia, učiteľov a výskumných pracovníkov, ktorí sa venujú výskumu v odbore aplikovanej a priemyselnej informatiky.

Predkladané projekty musia nadväzovať na vzdelávací proces a zároveň spĺňať obsahové kritériá programu:

  • originalitu, inovatívnosť alebo invenčnosť predmetu výskumu,
  • praktickú využiteľnosť výstupov výskumu,
  • medzisektorový prístup k výskumu,
  • využiteľnosť výsledkov výskumu na zlepšovanie vzdelávacieho procesu na vybraných fakultách technického zamerania.

 

ikona-uzavierkaUzávierka predkladania žiadostí
1. novembra 2019 do 24.00 (piatok)
ikona-vyskaPlánovaná výška grantu
20 000 €
ikona-podporaMaximálna výška podpory na jeden projekt
5000 €
Projekty je možné predkladať LEN elektronicky prostredníctvom online formuláru.

2018

Opäť sme podporili 6 inovatívnych projektov v oblasti IT

K termínu uzávierky 2.11.2018 bolo do grantového programu E-Talent prijatých 22 žiadostí, v ktorých študenti žiadali spolu 103 990 eur. Hodnotiaca komisia zložená z 5 externých expertov rozdelila sumu 20 000 eur medzi 6 najlepších projektov.

Podporené projekty

Informácie ku grantovému programu:

 


2017

Podporili sme 6 inovatívnych projektov v oblasti IT

K termínu uzávierky 3.11.2017 bolo do grantového programu E-Talent prijatých 15 žiadostí, v ktorých študenti žiadali spolu 63 101 eur. Hodnotiaca komisia zložená z 5 externých expertov rozdelila sumu 24 990 eur medzi 6 najlepších projektov.

Podporené projekty
Tlačová správa

Informácie ku grantovému programu:
Kritériá programu
Tlačová správa


2016