E-Talent

Podporili sme inovatívne projekty v oblasti IT!

Nadácia Tatra banky grantovým programom E-Talent podporila aktívne skupiny zložené zo študentov všetkých troch stupňov štúdia, učiteľov a výskumných pracovníkov, ktorí sa venujú výskumu v odbore aplikovanej a priemyselnej informatiky.

Nadácia Tatra banky vyhodnotila grantový program E-Talent.
K termínu uzávierky 4.11.2016 bolo prijatých 24 žiadostí, v ktorých študenti žiadali spolu
104 994 eur. Hodnotiaca komisia zložená z 5 externých expertov rozdelila sumu 25 000 eur medzi 6 najlepších projektov.

Podporené vysoké školy a fakulty
Tlačová správa

banner_Etalent

 


2015


2014


2013


2012 – 2009