a
a

Otvárame grantový program DIGITAL pre vysokoškolákov 2023

Našou ambíciou je prispieť k tomu, aby sa vzdelávací proces na slovenských vysokých školách venujúcich sa informačným technológiám priblížil štandardom moderného vzdelávacieho procesu svetových renomovaných vzdelávacích inštitúcií. Prostredníctvom Grantového programu Digital pre vysokoškolských študentov veľmi radi podporíme aktívne skupiny zložené zo študentov a odborníkov venujúcich sa odboru aplikovanej a priemyselnej informatiky.

Prihláste sa a možno práve vy budete môcť realizovať reálne výskumné práce aj s možnými praktickými výstupmi.

Všetky dôležité informácie nájdete tu.

novšie
staršie