Grantové programy

Nadácia Tatra banky je tu pre všetkých, ktorí sa chcú stále zlepšovať, vzdelávať a v živote niečo dosiahnuť. Prostredníctvom programov a grantov našej Nadácie podporujeme aktívne skupiny profesorov a študentov na vysokých školách, najlepších študentov, mladých talentovaných umelcov a dizajnérov a vytvárame atraktívne príležitosti na zvyšovanie kvality vzdelania. Ak chcete na sebe pracovať a rozvíjať sa v tom, v čom ste naozaj dobrí, my vás veľmi radi podporíme.

Aktuálne termíny grantových programov na rok 2016

Grantový program Termín otvorenia Termín odovzdania projektov
Stredoškoláci do sveta 29. január (piatok) 10. marec (štvrtok)
Študenti do sveta (vysokoškoláci) 1. marec (utorok) 15. apríl (piatok)
Business Idea 8. marec (utorok) 25. apríl (pondelok)
Dobré srdceTB (zamestnanecký program) 1. marec (utorok) 5. máj (štvrtok)
Vedieť viac 3. máj (utorok) 24. jún (piatok)
Viac umenia 1. jún (streda) 30. september (piatok)
Kvalita vzdelávania 2. september (piatok) 20. október (štvrtok)
Viac dizajnu 9. september (piatok) 31. október (pondelok)
E-Talent 21. september (streda) 4. november (piatok)
Viac pre regiónyTB (zamestnanecký program) Program prebieha od konca septembra do konca novembra.

Viac informácií o grantových programoch

kolaz_grant