Grantové programy

Nadácia Tatra banky je tu pre všetkých, ktorí sa chcú stále zlepšovať, vzdelávať a v živote niečo dosiahnuť. Prostredníctvom programov a grantov našej Nadácie podporujeme aktívne skupiny profesorov a študentov na vysokých školách, najlepších študentov, mladých talentovaných umelcov a dizajnérov a vytvárame atraktívne príležitosti na zvyšovanie kvality vzdelania. Ak chcete na sebe pracovať a rozvíjať sa v tom, v čom ste naozaj dobrí, my vás veľmi radi podporíme.

Aktuálne termíny grantových programov na rok 2018

Grantový program Termín otvorenia Termín odovzdania projektov
Viac dizajnu (1. kolo) 19. január (piatok) 28. február (streda)
Stredoškoláci do sveta 30. január (utorok) 15. marec (štvrtok)
Študenti do sveta (vysokoškoláci) 2. marec (piatok) 13. apríl (piatok)
Dobré srdceTB (zamestnanecký program) 1. marec (štvrtok) 3. máj (štvrtok)
Kvalita vzdelávania 10. apríl (utorok) 15. jún (piatok)
Viac umenia 1. jún (piatok) 28. september (piatok)
Viac dizajnu (2. kolo) 4. september (utorok) 16. október (utorok)
E-Talent 19. september (streda) 2. november (piatok)
Viac pre regiónyTB (zamestnanecký program) Program prebieha od konca septembra do konca novembra.

Viac informácií o grantových programoch

kolaz_grant