Business Idea

Podporíme inšpiratívne nápady študentov

Nadácia Tatra banky touto cestou podporí študentov pri naštartovaní podnikateľského zámeru, aby po skončení vysokej školy neostávali nezamestnaní a aby nemuseli hľadať akékoľvek zamestnanie pod úroveň získaného stupňa vzdelania.

BI_banner_649x250px
Grantový program Business Idea je otvorený pre študentov všetkých vysokých škôl a univerzít bez ohľadu na ich zameranie.

ikona-uzavierkaUzávierka predkladania žiadostí
25. apríl do 24.00 (utorok)
ikona-vyskaPlánovaná výška grantu
15 000 €
ikona-podporaMaximálna výška podpory na jeden projekt
5 000 €

Informácie ku grantovému programu:
Kritériá programu
Informačný materiál
Formulár – životopis
Tlačová správa
Vyná­lez Slo­váka Daniela Šlo­sára pred­sta­vuje revo­lú­ciu v oblasti nabí­ja­nia

Projekty je možné predkladať LEN elektronicky prostredníctvom online formuláru.


2016

Podporili sme výnimočné biznis plány študentov

V rámci 6. ročníka grantového programu Nadácie Tatra banky Business Idea sme z
15 študentských projektov vybrali tri výnimočné nápady a ocenili ich finančným darom.

Grantový program Business Idea bol otvorený pre všetky vysoké školy a univerzity bez ohľadu na ich zameranie. Uzávierka programu bola 25.4.2016. Grantový program Business Idea má za cieľ podporiť najlepšie realizovateľné biznis plány študentov a pomôcť im splniť si tak svoj podnikateľský sen.

3 víťazné projekty:
Chargebrella
- Daniel Šlosár
VR Anatomy - Tomáš Brngál
Lekárska fakulta UK v Bratislave má VAU učebňu
Cool Photo cases - Patrick Hrdý

Tlačová správa s informáciami o podporených projektoch

Informácie ku grantovému programu:
Podmienky programu
Formulár životopisu
Informačné materiály
Tlačová správa


2015


2014


2013


2012


2011