Business Idea

Podporili sme výnimočné biznis plány študentov

V rámci 6. ročníka grantového programu Nadácie Tatra banky Business Idea sme z
15 študentských projektov vybrali tri výnimočné nápady a ocenili ich finančným darom.

Grantový program Business Idea bol otvorený pre všetky vysoké školy a univerzity bez ohľadu na ich zameranie. Uzávierka programu bola 25.4.2016. Grantový program Business Idea má za cieľ podporiť najlepšie realizovateľné biznis plány študentov a pomôcť im splniť si tak svoj podnikateľský sen.

3 víťazné projekty:
Chargebrella
- Daniel Šlosár
VR Anatomy - Tomáš Brngál
Lekárska fakulta UK v Bratislave má VAU učebňu
Cool Photo cases - Patrick Hrdý

Tlačová správa s informáciami o podporených projektoch

TBN_bannery_1

Informácie ku grantovému programu:
Podmienky programu
Formulár životopisu
Informačné materiály
Tlačová správa


2015


2014


2013


2012


2011