Business Idea

Podporili sme výnimočné biznis plány študentov

V rámci 7. ročníka grantového programu Nadácie Tatra banky Business Idea sme
z 11 študentských projektov vybrali dva výnimočné nápady a ocenili ich finančným darom.

Grantový program Business Idea bol otvorený pre všetky vysoké školy a univerzity bez ohľadu na ich zameranie. Uzávierka programu bola 25.4.2017. Grantový program Business Idea má za cieľ podporiť najlepšie realizovateľné biznis plány študentov a pomôcť im splniť si tak svoj podnikateľský sen.

BI_banner_649x250px
2 víťazné projekty:
Svietidlá Be Light – 
Miroslav Lipničan
Hipstersaurus Rex Apps – Vip Trip Trivia – Mária Franková

Tlačová správa s informáciami o podporených projektoch

Informácie ku grantovému programu:
Kritériá programu
Informačný materiál
Formulár – životopis
Tlačová správa
Vyná­lez Slo­váka Daniela Šlo­sára pred­sta­vuje revo­lú­ciu v oblasti nabí­ja­nia


2016

Podporili sme výnimočné biznis plány študentov

V rámci 6. ročníka grantového programu Nadácie Tatra banky Business Idea sme z
15 študentských projektov vybrali tri výnimočné nápady a ocenili ich finančným darom.

Grantový program Business Idea bol otvorený pre všetky vysoké školy a univerzity bez ohľadu na ich zameranie. Uzávierka programu bola 25.4.2016. Grantový program Business Idea má za cieľ podporiť najlepšie realizovateľné biznis plány študentov a pomôcť im splniť si tak svoj podnikateľský sen.

3 víťazné projekty:
Chargebrella
 Daniel Šlosár
VR Anatomy – Tomáš Brngál
Lekárska fakulta UK v Bratislave má VAU učebňu
Cool Photo cases Patrick Hrdý

Tlačová správa s informáciami o podporených projektoch

Informácie ku grantovému programu:
Podmienky programu
Formulár životopisu
Informačné materiály
Tlačová správa


2015


2014


2013


2012


2011