Business Idea

Víťazné projekty zverejníme v druhej polovici júna 2016

Grantový program Business Idea má za cieľ podporiť najlepšie realizovateľné biznis plány študentov a pomôcť im splniť si tak svoj podnikateľský sen.

Nadácia Tatra banky touto cestou podporí študentov pri naštartovaní podnikateľského zámeru, aby po skončení vysokej školy neostávali nezamestnaní a aby nemuseli hľadať akékoľvek zamestnanie pod úroveň získaného stupňa vzdelania.

TBN_bannery_1Grantový program Business Idea je otvorený pre študentov všetkých vysokých škôl a univerzít bez ohľadu na ich zameranie.

ikona-uzavierkaUzávierka predkladania žiadostí
25. apríla 2016 do 24.00 (pondelok)
ikona-vyskaPlánovaná výška grantu
20 000 €
ikona-podporaMaximálna výška podpory na jeden projekt
5 000 €

Podmienky programu
Formulár životopisu
Informačné materiály
Tlačová správa

Projekty je možné predkladať LEN elektronicky prostredníctvom tohto online formuláru.


2015


2014


2013


2012


2011