Kvalita vzdelávania

2019
Na skvalitnenie vysokoškolského vzdelávania venujeme
65 109 eur

Nadácia Tatra banky vyhodnotila grantový program Kvalita vzdelávania. K termínu uzávierky 24. 5. 2019 bolo prijatých 113 žiadostí, v ktorých študenti a organizácie žiadali spolu
508 265,98 eur. Hodnotiaca komisia, zložená z 5 externých expertov, rozdelila sumu
65 109 eur medzi 19 najlepších projektov.

Cieľom Grantového programu Kvalita vzdelávania je finančne prispieť ku skvalitneniu výučby konkrétneho študijného programu, predmetu, témy alebo oblasti vzdelávania tak, aby sa vyučovanie obohatilo o nové moderné poznatky a informácie z prostredia domácej či zahraničnej vedy.

Podporené projekty
Tlačová správa

 

Informácie ku grantovému programu:
Kritériá programu
Tlačová správa


2018
Na skvalitnenie vysokoškolského vzdelávania venujeme
60 000 eur

Nadácia Tatra banky vyhodnotila grantový program Kvalita vzdelávania.K termínu uzávierky 15. 6. 2018 bolo prijatých 108 žiadostí, v ktorých študenti žiadali spolu
487 595,27 eur. Hodnotiaca komisia, zložená z 5 externých expertov, rozdelila sumu
60 000 eur medzi 17 najlepších projektov.

Cieľom Grantového programu Kvalita vzdelávania je finančne prispieť ku skvalitneniu výučby konkrétneho študijného programu, predmetu, témy alebo oblasti vzdelávania tak, aby sa vyučovanie obohatilo o nové moderné poznatky a informácie z prostredia domácej či zahraničnej vedy.

Podporené projekty

Tlačová správa

Informácie ku grantovému programu:
Kritériá programu
Tlačová správa


2017