Kvalita vzdelávania

Pomohli sme vysokým školám skvalitniť výučbu

Cieľom Grantového programu Kvalita vzdelávania je finančne prispieť ku skvalitneniu výučby konkrétneho študijného programu, predmetu, témy alebo oblasti vzdelávania tak, aby sa vyučovanie obohatilo o nové moderné poznatky a informácie z prostredia domácej či zahraničnej vedy.

Nadácia Tatra banky vyhodnotila grantový program Kvalita vzdelávania.
K termínu uzávierky 20.10. 2016 bolo prijatých 92 žiadostí, v ktorých študenti žiadali spolu
383 615,38 eur. Hodnotiaca komisia, zložená z 5 externých expertov, rozdelila sumu 52 829 eur medzi 16 najlepších projektov.

Podporené vysoké školy a fakulty
Tlačová správa

Napísali o nás:
Na skvalitnenie vysokoškolského vzdelávania venujeme 52 000 Eur

banner_Kvalita_vzdelavania


2015


2014


2013


2012 – 2006