Stredoškoláci do sveta

2019

Podporili sme stredoškolákov v ich štúdijných ambíciách.

Vďaka Nadácii Tatra banky získa 17 stredoškolákov nové skúsenosti na prestížnych vzdelávacích podujatiach v zahraničí. Celková suma v hodnote 19 630 € im umožní vycestovať do celého sveta za vedomosťami, a tak napredovať ešte pred nástupom na vysokú školu.

Podporení študenti a študentky
Tlačová správa

Informácie k programu:
Kritériá programu
Informačný materiál
Plagát
Formulár životopisu
Tlačová správa

Článok na startitUPe – podporená študentka

 


2018

Opäť sme podporili stredoškolákov v ich študijných ambíciách.

vďaka Nadácii Tatra banky získa 15 stredoškolákov nové skúsenosti na prestížnych vzdelávacích podujatiach v zahraničí.  Celková suma v hodnote takmer 18 500 € im umožní vycestovať do celého sveta za vedomosťami, ktoré im pomôžu napredovať ešte pred nástupom na vysokú školu.
Podporení študenti vycestujú do krajín Európy a USA, kde sa zúčastnia medzinárodných súťaží a olympiád, letných jazykových škôl a odborných vzdelávacích kurzov.

Podporení študenti a študentky
Tlačová správa


2017