Stredoškoláci do sveta

Podporíme študjiné pobyty študentov stredných škôl

Grantový program Stredoškoláci do sveta podporuje slovenských študentov stredných škôl, hlavne gymnázií a odborných stredných škôl s maturitou, a poskytuje im financie na pokrytie časti nákladov spojených s krátkodobým alebo dlhodobým štúdiom (najviac na 1 rok)
na škole odborného zamerania v zahraničí.

chod_odtialto

Pozrite si video, vytvorené špeciálne pre tento grantový program

ikona-uzavierkaUzávierka predkladania žiadostí
15. marca 2017 do 24.00 (streda)
ikona-vyskaPlánovaná výška grantu
20 000 €
ikona-podporaMaximálna výška podpory na jeden projekt
1 500 €

Informácie k programu:
Formulár – životopis
Kritériá programu
Informačný materiál
Plagát
Tlačová správa

Projekty je možné predkladať LEN elektronicky prostredníctvom online formuláru.


Rok 2016

Vďaka grantu si stredoškoláci prinesú zo sveta nové vedomosti

Nadácia Tatra banky vyhodnotila štvrtý ročník grantového programu Stredoškoláci do sveta.
K termínu uzávierky 10.3.2016 bolo prijatých 36 žiadostí, v ktorých študenti žiadali spolu
38 518,56 eur. Hodnotiaca komisia zložená zo 4 externých expertov rozdelila sumu 19 477 eur medzi 20 najlepších projektov.

Podporení študenti a študentky
Tlačová správa

chod_odtialto

Informácie k programu:
Životopis – formulár
Kritériá programu
Tlačová správa
Informačný materiál
Plagát