Stredoškoláci do sveta

Prijali sme projekty predložené do programu Stredoškoláci do sveta. Výsledky očakávame v druhej polovici apríla.
Grantový program Stredoškoláci do sveta podporí tých vynikajúcich študentov stredných škôl, ktorí sa rozhodli rozšíriť svoje vedomosti a zručnosti na niektorom zahraničnom vzdelávacom programe, či podujatí. Pritom Nadácii nejde iba o podporu jazykových zručností, ale hlavne o vzdelanie v niektorom z predmetov dôležitých pre ďalšie smerovanie a vzdelávanie študentov na vysokých školách.

ikona-uzavierkaUzávierka predkladania žiadostí
15. marec 2019 do 24.00 (piatok)
ikona-vyskaPlánovaná výška grantu
20 000 €
ikona-podporaMaximálna výška podpory na jeden projekt
1500 €

Projekty je možné predkladať LEN elektronicky prostredníctvom online formuláru.

Informácie k programu:
Kritériá programu
Informačný materiál
Plagát
Formulár životopisu
Tlačová správa

Článok na startitUPe – podporená študentka


Rok 2018

 

Opäť sme podporili stredoškolákov v ich študijných ambíciách.

vďaka Nadácii Tatra banky získa 15 stredoškolákov nové skúsenosti na prestížnych vzdelávacích podujatiach v zahraničí.  Celková suma v hodnote takmer 18 500 € im umožní vycestovať do celého sveta za vedomosťami, ktoré im pomôžu napredovať ešte pred nástupom na vysokú školu.
Podporení študenti vycestujú do krajín Európy a USA, kde sa zúčastnia medzinárodných súťaží a olympiád, letných jazykových škôl a odborných vzdelávacích kurzov.

Podporení študenti a študentky
Tlačová správa


Rok 2017

Podporili sme stredoškolákov v ich študijných ambíciách

Nadácia Tatra banky vyhodnotila štvrtý ročník grantového programu Stredoškoláci do sveta.
K termínu uzávierky 15.3.2017 bolo prijatých 49 žiadostí, v ktorých študenti žiadali spolu
63 149,10 eur. Hodnotiaca komisia zložená zo 4 externých expertov rozdelila sumu 20 860 eur medzi 20 najlepších projektov.

Podporení študenti a študentky
Tlačová správa

 

Informácie k programu:
Formulár – životopis
Kritériá programu
Informačný materiál
Plagát
Tlačová správa


Rok 2016

Nadácia Tatra banky vyhodnotila štvrtý ročník grantového programu Stredoškoláci do sveta.

K termínu uzávierky 10.3.2016 bolo prijatých 36 žiadostí, v ktorých študenti žiadali spolu
38 518,56 eur. Hodnotiaca komisia zložená zo 4 externých expertov rozdelila sumu 19 477 eur medzi 20 najlepších projektov.

Podporení študenti a študentky
Tlačová správa

chod_odtialto

Informácie k programu:
Životopis – formulár
Kritériá programu
Tlačová správa
Informačný materiál
Plagát


Rok 2015


Rok 2014


Rok 2013