Stredoškoláci do sveta

Podporíme študjiné pobyty študentov stredných škôl

Grantový program Stredoškoláci do sveta podporuje slovenských študentov stredných škôl, hlavne gymnázií a odborných stredných škôl s maturitou, a poskytuje im financie na pokrytie časti nákladov spojených s krátkodobým alebo dlhodobým štúdiom (najviac na 1 rok) na škole odborného zamerania v zahraničí.

chod_odtialto

Pozrite si video, vytvorené špeciálne pre tento grantový program

ikona-uzavierkaUzávierka predkladania žiadostí
15. marca 2018 do 24:00 (streda)
ikona-vyskaPlánovaná výška grantu
20 000 €
ikona-podporaMaximálna výška podpory na jeden projekt
1500 €

Informácie k programu:
Formulár – životopis
Kritériá programu
Informačný materiál
Plagát
Tlačová správa

Projekty je možné predkladať LEN elektronicky prostredníctvom online formuláru.


Rok 2017

Podporili sme stredoškolákov v ich študijných ambíciách

Nadácia Tatra banky vyhodnotila štvrtý ročník grantového programu Stredoškoláci do sveta.
K termínu uzávierky 15.3.2017 bolo prijatých 49 žiadostí, v ktorých študenti žiadali spolu
63 149,10 eur. Hodnotiaca komisia zložená zo 4 externých expertov rozdelila sumu 20 860 eur medzi 20 najlepších projektov.

Podporení študenti a študentky
Tlačová správa

 

Informácie k programu:
Formulár – životopis
Kritériá programu
Informačný materiál
Plagát
Tlačová správa


Rok 2016

Nadácia Tatra banky vyhodnotila štvrtý ročník grantového programu Stredoškoláci do sveta.

K termínu uzávierky 10.3.2016 bolo prijatých 36 žiadostí, v ktorých študenti žiadali spolu
38 518,56 eur. Hodnotiaca komisia zložená zo 4 externých expertov rozdelila sumu 19 477 eur medzi 20 najlepších projektov.

Podporení študenti a študentky
Tlačová správa

chod_odtialto

Informácie k programu:
Životopis – formulár
Kritériá programu
Tlačová správa
Informačný materiál
Plagát


Rok 2015


Rok 2014


Rok 2013