Študenti do sveta

20 vysokoškolákov pošleme do sveta vďaka štipendijnému grantu

Nadácia Tatra banky vyhodnotila grantový program Študenti do sveta. K termínu uzávierky 12.4.2019 bolo prijatých 67 žiadostí, v ktorých študenti žiadali spolu 206 108,31 Eur. Hodnotiaca komisia zložená z 5 externých expertov rozdelila sumu 55 000 Eur medzi
20 najlepších projektov
.

Podporení študenti a študentky
Tlačová správa

Informácie ku grantovému programu:

Formulár – životopis
Kritériá programu
Infomateriál
Plagát
Tlačová správa

Článok na StartitUPe – podporená študentka


16 vysokoškolákov pošleme do sveta vďaka štipendijnému grantu

Nadácia Tatra banky vyhodnotila grantový program Študenti do sveta. K termínu uzávierky 13.4.2018 bolo prijatých 75 žiadostí, v ktorých študenti žiadali spolu 222 042,79 Eur. Hodnotiaca komisia zložená z 5 externých expertov rozdelila sumu 50 091 Eur medzi
16 najlepších projektov
.

Podporení študenti a študentky

Tlačová správa

Informácie ku grantovému programu:


2017

20 vysokoškolákov pošleme do sveta vďaka
štipendijnému grantu

Nadácia Tatra banky vyhodnotila grantový program Študenti do sveta do sveta. K termínu uzávierky 18.4.2017 bolo prijatých 85 žiadostí, v ktorých študenti žiadali spolu 294 722,52 Eur. Hodnotiaca komisia zložená z 5 externých expertov rozdelila sumu 55 000 Eur medzi
20 najlepších projektov
.

Podporení študenti a študentky
Tlačová správa

Informácie ku grantovému programu:

Formulár – životopis
Kritériá programu
Informačný materiál
Plagát
Tlačová správa


2016

22 vysokoškolákov pošleme do sveta vďaka štipendijnému grantu

Nadácia Tatra banky vyhodnotila grantový program Študenti do sveta do sveta. K termínu uzávierky 15.4.2016 bolo prijatých 106 žiadostí, v ktorých študenti žiadali spolu 307 302,43 eur. Hodnotiaca komisia zložená zo 4 externých expertov rozdelila sumu 57 500 eur medzi 22 najlepších projektov.

Podporení študenti a študentky
Tlačová správa

Informácie ku grantovému programu:
Kritériá programu
Formulár životopisu
Tlačová správa
Plagát
Informačný materiál


2015


2014


2013


2012 – 2009