Študenti do sveta

22 vysokoškolákov pošleme do sveta vďaka štipendijnému grantu

Cieľom grantového programu Študenti do sveta je podporiť najlepších študentov, aby prostredníctvom zahraničných stáží a štúdií získavali nové vedomosti a skúsenosti, ale aby našli motiváciu vrátiť sa na Slovensko a zužitkovať nadobudnuté poznatky u nás doma.

Nadácia Tatra banky vyhodnotila grantový program Študenti do sveta do sveta.
K termínu uzávierky 15.4.2016 bolo prijatých 106 žiadostí, v ktorých študenti žiadali spolu 307 302,43 eur. Hodnotiaca komisia zložená zo 4 externých expertov rozdelila sumu 57 500 eur medzi 22 najlepších projektov.

Podporení študenti a študentky
Tlačová správa

ucil_si_sa_poletis

Informácie ku grantovému programu:

Kritériá programu
Formulár životopisu

Tlačová správa
Plagát
Informačný materiál


2015


2014


2013


2012 – 2009