Študenti do sveta

Najlepších študentov pošleme do sveta

V rámci grantového programu budú poskytované finančné granty maximálne do výšky 5 000 Eur na pokrytie časti nákladov spojených so zahraničnými študijnými pobytmi (max. dva semestre), s letnými školami, so stážami a s výskumnými pobytmi na niektorej z renomovaných univerzít v zahraničí, ktoré budú realizované nad rámec bežného štúdia.

ucil_si_sa_poletis

 

ikona-uzavierkaUzávierka predkladania žiadostí
18.apríl do 24.00 (utorok)
ikona-vyskaPlánovaná výška grantu
55 000 €
ikona-podporaMaximálna výška podpory na jeden projekt
5 000 €

Informácie ku grantovému programu:
Formulár – životopis
Kritériá programu
Informačný materiál
Plagát
Tlačová správa

Projekty je možné predkladať LEN elektronicky prostredníctvom online formuláru.


2016