Vedieť viac

Po desiatykrát podporíme projekty, ktoré pomôžu zvýšiť úroveň vysokoškolského vzdelávania

Cieľom grantového programu Vedieť viac je podporiť aktívne skupiny študentov, profesorov, odborníkov a vedeckých pracovníkov pôsobiace na vysokých školách, ktorých členovia „chcú vedieť viac“, a preto idú v procese vzdelávania nad oficiálny rámec.
Program podporí aktivity, projekty alebo programy mimovládnych neziskových organizácií, ktoré vznikli s cieľom rozvíjať vzdelávanie na slovenských vysokých školách.

vediet_viac

ikona-uzavierkaUzávierka predkladania žiadostí
5. jún do 24.00 (pondelok)
ikona-vyskaPlánovaná výška grantu
30 000 €
ikona-podporaMaximálna výška podpory na jeden projekt
5 000 €

Informácie ku grantovému programu:
Kritériá programu
Informačný materiál
Tlačová správa

Projekty je možné predkladať len elektronicky prostredníctvom online formuláru.

 


2016