Vedieť viac

Po deviatykrát podporíme projekty, ktoré pomôžu zvýšiť úroveň vysokoškolského vzdelávania

Cieľom grantového programu Vedieť viac je podporiť aktívne skupiny študentov, profesorov, odborníkov a vedeckých pracovníkov pôsobiace na vysokých školách, ktorých členovia „chcú vedieť viac“, a preto idú v procese vzdelávania nad oficiálny rámec.

Program podporí  aktivity, projekty alebo programy mimovládnych neziskových organizácií, ktoré vznikli s cieľom rozvíjať vzdelávanie na slovenských vysokých školách.

vediet_viac

ikona-uzavierkaUzávierka predkladania žiadostí
24. júna 2016 do 24.00
ikona-vyskaSuma určená na prerozdelenie
30 000 €
ikona-podporaMaximálna výška podpory na jeden projekt
5 000 €

Grantové kritériá
Informačný materiál

Tlačová správa

Projekty je možné predkladať LEN elektronicky prostredníctvom online formuláru.

 


2015


2014


2013


2012 – 2008