Vedieť viac

Po desiatykrát sme podporili projekty, ktoré pomôžu zvýšiť úroveň VŠ vzdelávania

Nadácia Tatra banky už po desiatykrát podporila zaujímavé projekty mimovládnych organizácií, ktoré prispejú k zvyšovaniu úrovne vzdelávania a dávajú viac priestoru aktívnym študentom, profesorom, odborníkom a vedeckým pracovníkom na vysokých školách.

Do grantového programu Vedieť viac sme prijali 30 žiadostí o podporu, ktoré žiadali spolu 122 648,50 eur. Podporených bolo 10 mimovládnych organizácií spolupracujúcich s vysokými školami, s projektmi z oblastí: humanitných a spoločenských vied, medicíny, ekonómie, práva, informatiky, technických vied a umenia, v celkovej výške 31 100 eur.

vediet_viac

Podporené projekty
Tlačová správa

Informácie ku grantovému programu:

Kritériá programu
Informačný materiál
Tlačová správa

 


2016