Viac dizajnu

Výsledky 1.kola programu Viac dizajnu 2017

Prostredníctvom grantového programu Viac dizajnu podporila Nadácia Tatra banky
po piatykrát tvorivé aktivity v oblasti dizajnu. Cieľom programu je podporiť vizionárske, kreatívne projekty a projekty v oblasti experimentálneho dizajnu. Ambíciou programu je v prvom rade podporiť tvorbu mladých dizajnérov, mimovládnych organizácií a škôl venujúcich sa dizajnu.

K termínu uzávierky 28. februára 2017 sme do prvého grantového kola prijali 82 projektov, v ktorých autori a organizácie spolu žiadali 142 776,19 eur. Podporených bolo 12 autorov v celkovej výške 20 240 eur.

TBN_bannery_4

Tlačová správa
Podporené projekty v 1. kole


Informácie ku grantovému programu:
Kritériá programu
Informačný materiál
Tlačová správa


2016

Podporili sme viac mladého slovenského dizajnu

po štvrtýkrát tvorivé aktivity v oblasti dizajnu. Cieľom programu je podporiť vizionárske, kreatívne projekty a projekty v oblasti experimentálneho dizajnu. Ambíciou programu je v prvom rade podporiť tvorbu mladých dizajnérov, mimovládnych organizácií a škôl venujúcich sa dizajnu.

K termínu uzávierky 31. októbra 2016 bolo prijatých 82 projektov, v ktorých autori a organizácie spolu žiadali 116 148,42 eur. Podporených bolo 25 organizácií a autorov v celkovej výške
34 440 eur.

Podporené projekty
Tlačová správa

Informácie ku grantovému programu:
Kritériá programu
Informačné materiály
Tlačová správa


2015


2014


2013