Viac dizajnu

Opäť podporíme viac mladého slovenského dizajnu

Prostredníctvom grantového program Viac dizajnu podporí Nadácia Tatra banky
po štvrtýkrát tvorivé aktivity v oblasti dizajnu. Cieľom programu je podporiť vizionárske, kreatívne projekty a projekty v oblasti experimentálneho dizajnu. Ambíciou programu je v prvom rade podporiť tvorbu mladých dizajnérov, mimovládnych organizácií a škôl venujúcich sa dizajnu.

TBN_bannery_4

ikona-uzavierkaUzávierka predkladania žiadostí
31.októbra 2016 do 24.00 (pondelok)
ikona-vyskaSuma určená na prerozdelenie 
33 000 €
ikona-podporaMaximálna výška podpory na jeden projekt
1 500 €

 

Informácie ku grantovému programu:
Kritériá programu
Informačné materiály
Tlačová správa

 

Projekty je možné predkladať LEN elektronicky prostredníctvom online formuláru.


2015


2014


2013