Viac dizajnu

Výsledky 1.kola programu zverejníme v polovici apríla 2017

Prostredníctvom grantového programu Viac dizajnu podporí Nadácia Tatra banky
po piatykrát tvorivé aktivity v oblasti dizajnu. Cieľom programu je podporiť vizionárske, kreatívne projekty a projekty v oblasti experimentálneho dizajnu. Ambíciou programu je v prvom rade podporiť tvorbu mladých dizajnérov, mimovládnych organizácií a škôl venujúcich sa dizajnu.

TBN_bannery_4

 

ikona-uzavierkaUzávierka predkladania žiadostí
28. februára 2017 do 24.00 (utorok)

 

ikona-vyskaPlánovaná výška grantu
36 000 € (rozdelené v dvoch kolách)

 

ikona-podporaMaximálna výška podpory na jeden projekt
2 000 €

Informácie ku grantovému programu:
Kritériá programu
Informačný materiál
Tlačová správa

Projekty je možné predkladať LEN elektronicky prostredníctvom online formuláru.


2016

Podporili sme viac mladého slovenského dizajnu

Prostredníctvom grantového program Viac dizajnu podporila Nadácia Tatra banky
po štvrtýkrát tvorivé aktivity v oblasti dizajnu. Cieľom programu je podporiť vizionárske, kreatívne projekty a projekty v oblasti experimentálneho dizajnu. Ambíciou programu je v prvom rade podporiť tvorbu mladých dizajnérov, mimovládnych organizácií a škôl venujúcich sa dizajnu.

K termínu uzávierky 31. októbra 2016 bolo prijatých 82 projektov, v ktorých autori a organizácie spolu žiadali 116 148,42 eur. Podporených bolo 25 organizácií a autorov v celkovej výške
34 440 eur.

Podporené projekty
Tlačová správa

Informácie ku grantovému programu:
Kritériá programu
Informačné materiály
Tlačová správa


2015


2014


2013