Viac dizajnu

Opäť podporíme viac mladého slovenského dizajnu

Prostredníctvom grantového programu Viac dizajnu podporí Nadácia Tatra banky už šiesty rok tvorivé aktivity v oblasti dizajnu. Cieľom programu je podporiť vizionárske, kreatívne projekty a projekty v oblasti experimentálneho dizajnu. Ambíciou programu je v prvom rade podporiť tvorbu mladých dizajnérov, mimovládnych organizácií a škôl venujúcich sa dizajnu.

TBN_bannery_4

Cieľom programu je podporiť vizionárske, kreatívne projekty a projekty v oblasti experimentálneho dizajnu.
Nadácia Tatra banky chce podporiť uplatnenie mladých slovenských dizajnérov prostredníctvom ich tvorivých aktivít. Ambíciou programu je v prvom rade podporiť tvorbu mladých dizajnérov. Podporíme náklady potrebné na zabezpečenie materiálu tak, aby jeho absencia nebola limitom tvorby dizajnérov. V prípade naliehavosti podporíme aj aktivity na vzdelávanie dizajnéra, ktorý predloží žiadosť, alebo naopak, ak bude predkladateľ chcieť vzdelávať druhých dizajnérov. V poslednom rade podporíme tiež sebaprezentáciu v oblasti dizajnu.

Podporíme mladých dizajnérov pracujúcich v oblasti dizajnu, za ktorými nestojí veľká obchodná značka. Podporíme tých, ktorí tvoria a produkujú prostredníctvom svojho vlastného mena alebo tých, ktorí s tým ešte len začínajú. Podporíme dizajnérov ako samostatné fyzické osoby alebo mimovládne organizácie zamerané na podporu dizajnu.

ikona-uzavierkaUzávierka predkladania žiadostí
28. februára 2018 do 24.00 (streda)
ikona-vyskaPlánovaná výška grantu
36 000 € (pre každé grantové kolo je vyčlenená suma 18 000 €)
ikona-podporaMaximálna výška podpory na jeden projekt
2000 €

Informácie ku grantovému programu:
Kritériá programu
Informačné materiály
Tlačová správa

Projekty je možné predkladať LEN elektronicky prostredníctvom online formuláru.


2017

Po druhýkrát v tomto roku sme podporili tvorbu mladých slovenských dizajnérov

K termínu uzávierky 16. októbra 2017 sme do druhého grantového kola prijali 55 projektov, v ktorých autori a organizácie spolu žiadali 97 130,36 eur. Podporených bolo 15 autorov v celkovej výške 18 000 eur.

Podporené projekty
Tlačová správa

Informácie ku grantovému programu:
Informačné materiály
Kritériá programu
Tlačová správa

 

Výsledky 1.kola programu Viac dizajnu 2017

Prostredníctvom grantového programu Viac dizajnu podporila Nadácia Tatra banky
po piatykrát tvorivé aktivity v oblasti dizajnu. Cieľom programu je podporiť vizionárske, kreatívne projekty a projekty v oblasti experimentálneho dizajnu. Ambíciou programu je v prvom rade podporiť tvorbu mladých dizajnérov, mimovládnych organizácií a škôl venujúcich sa dizajnu.

K termínu uzávierky 28. februára 2017 sme do prvého grantového kola prijali 82 projektov, v ktorých autori a organizácie spolu žiadali 142 776,19 eur. Podporených bolo 12 autorov v celkovej výške 20 240 eur.

Tlačová správa
Podporené projekty v 1. kole

Informácie ku grantovému programu:
Kritériá programu
Informačný materiál
Tlačová správa


2016

Podporili sme viac mladého slovenského dizajnu

po štvrtýkrát tvorivé aktivity v oblasti dizajnu. Cieľom programu je podporiť vizionárske, kreatívne projekty a projekty v oblasti experimentálneho dizajnu. Ambíciou programu je v prvom rade podporiť tvorbu mladých dizajnérov, mimovládnych organizácií a škôl venujúcich sa dizajnu.

K termínu uzávierky 31. októbra 2016 bolo prijatých 82 projektov, v ktorých autori a organizácie spolu žiadali 116 148,42 eur. Podporených bolo 25 organizácií a autorov v celkovej výške
34 440 eur.

Podporené projekty
Tlačová správa

Informácie ku grantovému programu:
Kritériá programu
Informačné materiály
Tlačová správa


2015


2014


2013