Viac umenia

Podporíme tvorbu mladých slovenských umelcov

Podporujeme aktívne skupiny zložené z učiteľov, študentov všetkých troch stupňov vysokoškolského štúdia a slobodných umelcov, ktorí sa venujú tvorbe s cieľom vytvoriť umelecké dielo. Prostredníctvom renomovaných umelcov a skúsených pedagógov sa s tvorivým procesom zoznamujú aj budúci umelci z radov študentov.

Viac_umeniaChceme, aby študenti boli súčasťou tvorivých procesov spoločne s umelcami. Aby sa nadýchali tvorivej atmosféry, priučili sa tvorivým postupom a boli odmenení pocitom zadosťučinenia pri prezentovaní umeleckých diel. Aby mohli povedať: „Tvoril som s… Videl som u… Naučil som sa od…“

ikona-uzavierkaUzávierka predkladania žiadostí
30. septembra 2016 do 24.00 (piatok)
ikona-vyskaSuma určená na prerozdelenie
50 000 €
ikona-podporaMaximálna výška podpory na jeden projekt
3 000 €

 

Grantové kritériá
Informačný materiál
Plagát
Tlačová správa

Projekty je možné predkladať LEN elektronicky prostredníctvom online formuláru.


Pozrite si video, kde Martin Huba prezrádza najväčšie herecké tajomstvo, alebo Radšej tvor ako netvor!!!


2015


2014


2013