Viac umenia

Nadácia Tatra banky podporí 31 projektov mladých umelcov


Do piateho ročníka grantového programu Viac umenia sme prijali 57 žiadostí v piatich umeleckých kategóriách.
Z nich sme 31 najlepších podporili celkovou sumou 70 334 €.

Grantový program Viac umenia podporuje aktívne skupiny zložené z učiteľov, študentov všetkých troch stupňov vysokoškolského štúdia a slobodných umelcov, ktorí sa venujú tvorbe s cieľom vytvoriť umelecké dielo.

Viac_umenia

Projekty hodnotila expertná komisia zložená z umelcov a teoretikov umenia v danej oblasti:
Divadlo: Rastislav Ballek, Slávka Civáňová
Audiovízia: Zuzana Liová, Tomáš Hulík
Výtvarné umenie: Nina Vrbanová, Stano Masár
Hudba: Peter Michalica, Adrián Rajter
Literatúra: Monika Kompaníková, Marcel Zajac (Centrum pre filantropiu)

Členkou poroty v každej z hodnotiacich kategórií bola aj Milada Halová, členka Správnej rady Nadácie Tatra banky.

Termín na prihlásenie projektov bol 30. september 2016, pričom maximálna výška podpory na jeden projekt bola stanovená na 3 000 €.
Viac informácií o grante a krátke anotácie k projektom, ktoré sa podarilo vďaka grantu Viac umenia zrealizovať v minulom roku, nájdete v priloženej tlačovej správe.

Podporené projekty
Tlačová správa

Informácie ku grantovému programu:
Grantové kritériá
Informačný materiál
Plagát
Tlačová správa


Pozrite si video, kde Martin Huba prezrádza najväčšie herecké tajomstvo, alebo Radšej tvor ako netvor!!!


2015


2014


2013