Viac umenia

Do siedmeho ročníka grantového programu Viac umenia sme prijali 81 žiadostí v piatich umeleckých kategóriách.
Z nich sme 28 najlepších podporili celkovou sumou 50 000 €.

Grantový program Viac umenia je grantový program na podporu umeleckej tvorby v oblastiach, ktoré Nadácia Tatra banky oceňuje aj Cenou Nadácie Tatra banky za umenie.

Podporuje aktívne skupiny zložené z učiteľov, študentov všetkých troch stupňov vysokoškolského štúdia a slobodných umelcov, ktorí sa venujú tvorbe s cieľom vytvoriť umelecké dielo.
Prostredníctvom renomovaných umelcov a skúsených pedagógov sa s tvorivým procesom zoznamujú aj budúci umelci z radov študentov.

Projekty hodnotila expertná komisia zložená z umelcov a teoretikov umenia v danej oblasti:
Divadlo: Rastislav Ballek, Slavka Civáňová
Audiovízia: Alexandra Gojdičová, Tomáš Hulík
Výtvarné umenie: Nina Vrbanová, Stano Masár
Hudba: Peter Michalica, Adrián Rajter
Literatúra: Monika Kompaníková, Marcel Zajac (Centrum pre filantropiu)

Členkou poroty v každej z hodnotiacich kategórií bola aj Milada Halová, členka Správnej rady Nadácie Tatra banky.

Termín na prihlásenie projektov bol 28. september 2018, pričom maximálna výška podpory na jeden projekt bola stanovená na 3 000 €. Zoznam podporených projektov nájdete v nasledujúcom odkaze:

Podporené projekty
Tlačová správa

Viac_umenia

Informácie ku grantovému programu:

Kritériá programu
Informačný materiál
Plagát


2017