Viac umenia

Podporíme tvorbu mladých slovenských umelcov

Podporujeme aktívne skupiny zložené z učiteľov, študentov všetkých troch stupňov vysokoškolského štúdia a slobodných umelcov, ktorí sa venujú tvorbe s cieľom vytvoriť umelecké dielo. Prostredníctvom renomovaných umelcov a skúsených pedagógov sa s tvorivým procesom zoznamujú aj budúci umelci z radov študentov.

Viac_umenia

Chceme, aby študenti boli súčasťou tvorivých procesov spoločne s umelcami. Aby sa nadýchali tvorivej atmosféry, priučili sa tvorivým postupom a boli odmenení pocitom zadosťučinenia pri prezentovaní umeleckých diel. Aby mohli povedať: „Tvoril som s… Videl som u… Naučil som sa od…“

 

ikona-uzavierkaUzávierka predkladania žiadostí
29. september do 24.00 (piatok)
ikona-vyskaPlánovaná výška grantu
60 000 €
ikona-podporaMaximálna výška podpory na jeden projekt
3 000 €

 

Informácie ku grantovému programu:
Kritériá programu
Informačný materiál
Plagát
Tlačová správa

 

Projekty je možné predkladať LEN elektronicky prostredníctvom online formuláru.


2016