Viac umenia

Podporujeme aktívne skupiny zložené z učiteľov, študentov všetkých troch stupňov vysokoškolského štúdia a slobodných umelcov, ktorí sa venujú tvorbe s cieľom vytvoriť umelecké dielo. Prostredníctvom renomovaných umelcov a skúsených pedagógov sa s tvorivým procesom zoznamujú aj budúci umelci z radov študentov.

 

Viac_umenia

ikona-uzavierkaUzávierka predkladania žiadostí
30. septembra 2016 do 24.00 (piatok)
ikona-vyskaSuma určená na prerozdelenie
50 000 €
ikona-podporaMaximálna výška podpory na jeden projekt
3 000 €

 

Grantové kritériá, informačné materiály aj online formulár na predkladanie žiadostí zverejníme na tomto mieste minimálne 6 týždňov pred uzávierkou predkladania žiadostí.


Pozrite si video, kde Martin Huba prezrádza najväčšie herecké tajomstvo, alebo Radšej tvor ako netvor!!!


2015


2014


2013