Viac umenia

Nadácia Tatra banky podporí 33 projektov mladých umelcov

Do šiesteho ročníka grantového programu Viac umenia sme prijali 71 žiadostí v piatich umeleckých kategóriách.
Z nich sme 33 najlepších podporili celkovou sumou 58 690 €.

Podporujeme aktívne skupiny zložené z učiteľov, študentov všetkých troch stupňov vysokoškolského štúdia a slobodných umelcov, ktorí sa venujú tvorbe s cieľom vytvoriť umelecké dielo.

Viac_umenia

Projekty hodnotila expertná komisia zložená z umelcov a teoretikov umenia v danej oblasti:
Divadlo: Rastislav Ballek, Slavka Civáňová
Audiovízia: Alexandra Gojdičová, Tomáš Hulík
Výtvarné umenie: Nina Vrbanová, Stano Masár
Hudba: Peter Michalica, Adrián Rajter
Literatúra: Monika Kompaníková, Marcel Zajac (Centrum pre filantropiu)

Členkou poroty v každej z hodnotiacich kategórií bola aj Milada Halová, členka Správnej rady Nadácie Tatra banky.

Termín na prihlásenie projektov bol 29. september 2017, pričom maximálna výška podpory na jeden projekt bola stanovená na 3 000 €.
Viac informácií o grante a krátke anotácie k projektom, ktoré sa podarilo vďaka grantu Viac umenia zrealizovať v minulom roku, nájdete v priloženej tlačovej správe.

Podporené projekty
Tlačová správa

Informácie ku grantovému programu:
Kritériá programu
Informačný materiál
Plagát
Tlačová správa

 


2016