Zamestnanecké programy

Zamestnanecký program Dobré srdceTB

Poslaním programu Dobré srdceTB Nadácie Tatra banky je podporiť projekty zamestnancov, ktorí pomáhajú a podporujú iných.

Zamestnanecký program Dobré srdce získal 3. miesto v súťaži o najlepšie projekty internej komunikácie – AICO Grand Prix 2015 v kategórii Strategické riešenia. Cenu udeľuje AICO – Asociácia internej komunikácie.

dobre_srdce

Zamestnanecký program Dobré srdceTB je určený len zamestnancom finančnej skupiny Tatra banky v hlavnom pracovnom pomere, ktorí majú ukončenú skúšobnú lehotu a nie sú vo výpovednej lehote.

Ak využijete príležitosť a venujete 2 % zo svojich daní alebo individuálnym finančným darom prispejete verejnoprospešným organizáciám, projektom či aktivitám, ktoré sú vašou srdcovou záležitosťou, máte možnosť získať pre tieto organizácie alebo projekty ďalšie peniaze a navýšiť tak potrebné financie prostredníctvom Nadácie Tatra banky.

ikona-uzavierkaUzávierka predkladania žiadostí
3. mája 2018 do 24.00 (štvrtok)
ikona-vyskaPlánovaná výška grantu
80 000 €
ikona-podporaMaximálna výška podpory na jeden projekt
1300 €

Projekty je možné predkladať LEN elektronicky prostredníctvom online formuláru.

Informácie k programu:

Brozura
Plagát
Infomateriál
Ako podporiť?


2017

Zamestnanecký program Dobré srdceTB

Poslaním programu Dobré srdceTB Nadácie Tatra banky je podporiť projekty zamestnancov, ktorí pomáhajú a podporujú iných.

Nadácia Tatra banky sa v roku 2017 v Zamestnaneckom programe Dobré srdce rozhodla podporiť 163 projektov celkovou sumou 75 050 €. Podporeným organizáciám gratulujeme a zamestnancom a zamestnankyniam Tatra banky ďakujeme za aktivitu, ochotu a čas, ktoré venovali príprave projektov.

Podporené projekty 2017

Kritériá programu Dobré srdce

Informačný materiál
Plagát

Ako podporiť Nadáciu Tatra banky


2016

Zamestnanecký program Dobré srdceTB 

Poslaním programu Dobré srdceTB Nadácie Tatra banky je podporiť projekty zamestnancov, ktorí pomáhajú a podporujú iných.

Nadácia Tatra banky sa v roku 2016 v Zamestnaneckom programe Dobré srdce rozhodla podporiť 139 projektov celkovou sumou 75 000 €. Podporeným organizáciám gratulujeme a zamestnancom a zamestnankyniam Tatra banky ďakujeme za aktivitu, ochotu a čas, ktoré venovali príprave projektov.

Podporené projekty 2016

Kritériá programu Dobré srdce

Informačný materiál
Plagát

Ako podporiť Nadáciu Tatra banky

 


2015


2014


2013


 

Zamestnanecký program Viac pre regiónyTB

Štvrtý ročník zamestnaneckého programu je určený na podporu významných mimovládnych neziskových organizácií aktívnych v jednej z verejnoprospešných oblastí vo vašom regióne. Nejde iba o finančnú podporu, vítaný je každý návrh na ďalšiu spoluprácu so zamestnancami Tatra banka Group, ktorá prispeje k rozvoju regiónu.

viac_pre_regiony
O podpore rozhodujú len zamestnanci Tatra banka Group v elektronickom hlasovaní.

Informácie o programe a archív minuloročných projektov nájdete tu www.viacpreregiony.sk

Pomôžte nám rozdeliť 40 000 eur naprieč Slovenskom.

POS informačný materiál
Plagát