Dnes privítame na Slovensku Deborah Nelson, nositeľku Pulitzerovej ceny

Študenti a odborná verejnosť si budú môcť vypočuť jej prednášku na tému:
Ako písať o svete, ktorý sa celý mení?


Klimatické zmeny nie sú hrozbou budúcnosti. Dejú sa už teraz, vyššie teploty, stúpajúce hladiny oceánov, sucho a extrémne počasie majú už teraz globálne následky.
Prednáška Deborah Nelson bude o tom, ako rozpoznať politiky a postoje, ktoré situáciu ďalej zhoršujú. Reportéri po celom svete musia byť pripravení pokrývať túto tému vo svojich článkoch, ak chceme zastaviť túto pomaly sa blížiacu katastrofu.

Prednáška spojená s diskusiou sa bude konať:
25. 10. 2016 (utorok) o 16.00 h
Bratislava: Aula Univerzity Komenského, Šafárikovo námestie

27. 10. 2016 (štvrtok) o 10.00 h
Košice: Historická aula Univerzity P.J.Šafárika, Šrobárova 2

Na prednášku sa treba zaregistrovať na http://uniba.sk/nelson/
Prednášku môžete sledovať aj online na www.nadaciatatrabanky.sk/nelson.

Viac informácií o Deborah Nelson sa dozviete tu

Prednášky nositeľky Pulitzerovej ceny Deborah Nelson Vám prinesie Nadácia Tatra banky v rámci svojho programu Osobnosti osobne v spolupráci s hlavným organizátorom Nadáciou Petit Academy a Univerzitou Komenského v Bratislave.