Dokumenty o nadácii

Nadácia Tatra banky bola zriadená na základe nadačnej listiny. Riadi sa internými pravidlami, ktoré schválila jej Správna rada:

Politika konfliktu záujmov
Grantové pravidlá