Poslanie Nadácie Tatra banky

Aktivity Nadácie Tatra banky za rok 2014:

Nadácia Tatra banky je prestížna filantropická inštitúcia podporujúca vzdelávanie na stredných a vysokých školách, pôvodné slovenské umenie a dizajn.

Je tu pre všetkých, ktorí chcú rásť, vzdelávať sa, tvoriť a zároveň majú ambíciu niečo v živote dosiahnuť – jednoducho pre všetkých, ktorí chcú byť vo svojom odbore najlepší.
Prostredníctvom svojich programov a grantov podporuje najlepších študentov, vytvára atraktívne príležitosti na zvyšovanie kvality vzdelania a prináša inšpiratívne stretnutia s výnimočnými ľuďmi.
Podporuje začínajúcich aj etablovaných umelcov, ktorých zároveň každoročne oceňuje Cenou Nadácie Tatra banky za umenie.

Tlačová správa

: už 10 rokov ideme za najlepšími