Poznáme víťazov súťaže o štipendium na medzinárodný magisterský program

INESS – Inštitút ekonomických a spoločenských analýz vyhlásil začiatkom mája 2016 v spolupráci s Nadáciou Tatra banky súťaž pre slovenských študentov vysokých škôl a doktorandov.


Dvaja študenti mohli vyhrať plné štipendiá v hodnote 4500 eur každý na unikátny medzinárodný akreditovaný magisterský program oxfordského typu Philosophy, Politics and Economics (PPE) na vysokej škole CEVRO Institut v Prahe.

Spomedzi všetkých uchádzačov sa do užšieho finále dostali 4 kandidáti, z ktorých sme napokon vybrali dve víťazky: Bc. Katarínu Kyjakovú z Ekonomickej univerzity v Bratislave a Bc. Mariannu Sádeckú z Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave. Víťazky majú možnosť vybrať si jednu z troch špecializácií: „Studies of Transition,“ „Austrian Economics“ a „International Politics.“

„Teší ma, že o program sa zaujímali študenti zo všetkých regiónov Slovenska. Medzi uchádzačmi boli študenti z univerzít v Žiline, Trnave, Nitre, a z viacerých VŠ v Bratislave a Košiciach. Veľmi pozitívne ma prekvapila aj kvalita uchádzačov,“ uviedol riaditeľ INESS Richard Ďurana.

Celé štúdium prebieha v anglickom jazyku a vyučujúcimi budú svetoví profesori a experti vedení riaditeľmi špičkových amerických PPE programov prof. Michaelom Mungerom (Duke University) a prof. Petrom Boettkem (George Mason University). PPE program je možné vďaka usporiadaniu do troch trimestrov absolvovať v priebehu jedného roka.