Program Kvalita vzdelávania prijíma projekty do 20.10.2016

Grantový program Kvalita vzdelávania otvárame pre všetky slovenské vysoké školy, bez ohľadu na ich zameranie. Ak máte projekt, ktorý pomôže zvýšeniu kvality vyučovacieho procesu na vysokých školách, prihláste ho!


ikona-uzavierkaUzávierka predkladania žiadostí
20. októbra 2016 do 24.00 (štvrtok)
ikona-vyskaSuma určená na prerozdelenie
40 000 €
ikona-podporaMaximálna výška podpory na jeden projekt
5 000 €

 

Grantové podmienky, informačné materiály a online formulár nájdete tu.