Program Stredoškoláci do sveta prijíma projekty do 10.3.2016

Grantový program Stredoškoláci do sveta podporuje slovenských študentov stredných škôl, hlavne gymnázií a odborných stredných škôl s maturitou, a poskytuje im financie na pokrytie časti nákladov spojených s krátkodobým alebo dlhodobým štúdiom (najviac na 1 rok) na škole obdobného zamerania v zahraničí.


ikona-uzavierkaUzávierka predkladania žiadostí
10. marca 2016 do 23.59
ikona-vyskaPlánovaná výška grantu
20 000 €
ikona-podporaMaximálna výška podpory na jeden projekt
1 500 €

Viac informácii o programe nájdete 
TU.