Program Študenti do sveta prijíma žiadosti do 12. apríla 2019

Nadácia Tatra banky opäť otvorila grant pre ambicióznych študentov vysokých škôl – Študenti do sveta. Vybraní študenti získajú finančnú podporu na pokrytie ich nákladov spojených so štúdiom v zahraničí.


ikona-uzavierkaUzávierka predkladania žiadostí
12. apríla 2019 do 24.00 hod.
ikona-vyskaPlánovaná výška grantu
55 000 €
ikona-podporaMaximálna výška podpory na jeden projekt
5 000 €

Viac informácií o podmienkach programu a formulár žiadosti o grant nájdete tu.