d
Grantové programy

digital

d

Z dôvodu mimoriadnych celospoločenských udalostí sme sa v roku 2020 rozhodli presmerovať všetky zdroje Nadácie Tatra banky do reakcií na horúce situácie v spoločnosti.

Na boj s koronavírusom sme venovali 500 000 EUR a nezávislé bratislavské umenie sme spolu s BSK podporili sumou 300 000 EUR. Na základe aktuálnej situácie sme v tomto roku pozastavili všetky pôvodné tradičné grantové programy.

V budúcnosti sa k pôvodnému Grantovému programu radi vrátime.

Finančne podporíme hlavne praktickú stránku vzdelávania v oblasti digitálnych technológií. Podporíme projekty, kde študent pôsobí v praxi alebo vo výskume na pôde školy, ale aj mimo nej.

Grantový program má svoju odbornú komisiu zloženú z profesionálov v danej oblasti, ktorá vyhodnocuje žiadosti o udelenie grantov. Následne každý jednotlivý grant schvaľuje Správna rada Nadácie Tatra banky.

Grantový program
Termín otvorenia
Termín odovzdania projektov
digital
Grantový program
Pre vysokoškolákov - obnovíme v r. 2021
Termín otvorenia
21. septembra (utorok)
Termín odovzdania projektov
02. novembra (utorok)