d
Grantové programy

digital

d

Finančne podporíme hlavne praktickú stránku vzdelávania v oblasti digitálnych technológií. Podporíme projekty, kde študent pôsobí v praxi alebo vo výskume na pôde školy, ale aj mimo nej.

Grantový program má svoju odbornú komisiu zloženú z profesionálov v danej oblasti, ktorá vyhodnocuje žiadosti o udelenie grantov. Následne každý jednotlivý grant schvaľuje Správna rada Nadácie Tatra banky.

Grantový program
Termín otvorenia
Termín odovzdania projektov
digital
Grantový program
Pre stredoškolákov
Termín otvorenia
06. septembra (pondelok)
Termín odovzdania projektov
18. októbra (pondelok)
Grantový program
Pre vysokoškolákov
Termín otvorenia
05. mája (streda)
Termín odovzdania projektov
24. júna (štvrtok)