p
Partnerstvá z oblasti

digital

p

Tatra banka bola časopisom Global Finance vyhodnotená ako najinovatívnejšia digitálna banka na svete za rok 2019. Tatra banka a Nadácia Tatra banky prirodzene podporujú projekty z oblasti najnovších digitálnych technológií.

Kempelenov inštitút inteligentných technológií

Tatra banka spolu s ďalšími partnermi zo súkromného sektora vložila financie do vzniku nového IT inštitútu.
Kempelenov inštitút inteligentných technológií v sebe spája témy, ktoré nás dlhodobo profilujú a považujeme ich za strategicky kľúčové: vzdelanie, digitálne inovácie a zotrvanie mimoriadnych talentov na Slovensku. Je pre nás česť byť pri založení tejto výnimočnej inštitúcie, ktorá bude mať významný podiel na tom, aby bolo Slovensko vyspelou znalostnou ekonomikou.

Oficiálna stránka Kempelenovho inštitútu inteligentných technológií

SKYRO – Stredná škola budúcnosti

Novovznikajúca stredná škola Skyro vzdeláva svojich študentov v najmodernejších technológiách 21. storočia. Pod vedením top expertov z praxe sa výučba zameriava na vývoj digitálnych aplikácii, tvorbu digitálnych hier a aplikovanie umelej inteligencie. Princíp, ktorý stredná škola využíva v učení – problem driven, vedie študentov ku kritickému mysleniu s cieľom riešiť konkrétne problémy a zvyšuje ich mieru adaptability. Cieľom Skyro je, aby bolo každému študentovi umožnené napredovať jeho vlastným tempom, ale aj aby sa študenti navzájom akceptovali a pomáhali si.

Oficiálna stránka SKYRO

VR Generation Z

Aj vďaka podpore Nadácie Tatra banky vznikla nová hra vo virtuálnej realite s názvom VR Generation Z, ktorá slúži na podporu finančnej gramotnosti mladej generácie.

V spolupráci s podnikateľom Tomášom Brngálom, ktorý je držiteľom ocenení Forbes 30 pod 30 a Krištáľové krídlo, a najsledovanejším slovenským youtuberom GoGom sme vyvinuli hru, ktorá je určená pre študentov stredných škôl. Našim spoločným cieľom je priviesť mladých ľudí z Generácie Z k správnym finančným rozhodnutiam, ktoré budú vedieť využiť aj v reálnom živote.

Viac o novej hre sa dozviete na tomto odkaze.

Cena za výnimočnú diplomovú prácu na FIIT

Nadácia Tatra banky každoročne udeľuje cenu za výnimočnú diplomovú prácu v oblasti IT. Cena je udeľovaná najlepším študentom Fakulty informatiky a informačných technológií Slovenskej technickej univerzity v Bratislave na Medzinárodnom dni študentov.

V roku 2022 odborná komisia Fakulty informatiky a informačných technológií STU vyhodnotila ako najlepšie práce dvoch študentov:

  • prácu Ing. Patrika Honišeka s názvom „Colaborative Pattern identification and Mining in Text“, ktorá bola vypracovaná pod vedením doc. Ing. Valentina Vranića, PhD.,
  • a prácu Ing. Daniela Minárika  s názvom „Interpretácia údajov z monitorovania človeka s cieľom detekcie srdcových ochorení “, ktorá bola vypracovaná pod vedením Ing. Kataríny Jelemenskej, PhD..

Viac informácii o ocenení najlepších študentov FIIT.

Art & Tech Days

Art & Tech Days je jedinečný medzinárodný 6 -dňový festival, ktorý spája umenie s technológiami: top spíkri, priestor pre spolupráce, workshopy, interaktívne inštalácie, multimediálne performance.

Oficiálna stránka Art & Tech Days

Digital Rulezz

Najväčšia digitálna konferencia o internetovom a mobilnom marketingu v jeden deň: najlepší keynote speaker súčasnosti, najlepšie hodnotení spíkri z predchádzajúcich 9 ročníkov, case-studies firiem, ktoré najlepšie zvládli koronavírus.

Oficiálna stránka Digital Rulezz

IXPO – najväčší technologický festival

Festival IXPO je zameraný na prelomové technológie. Jeho návštevníci sa budú môcť zoznámiť s tým, čo je umelá inteligencia v praxi a čo jej konektivita, ako nás ovplyvní internet a mnoho iného z oblasti IT. Ide o druhý ročník, ktorý v sebe spája bohaté témy a úžasné zážitky pre všetkých, ktorých zaujíma budúcnosť. 

Oficiálna stránka IXPO

Hack Košice

Hack Košice je 24 hodinové podujatie, ktorého ambíciou je priniesť špičkový formát študentských hackatonov (certifikovaný MLH) do Košíc a zviditeľniť východ Slovenska.

Oficiálna stránka Hack Košice

ElevatorLab powered by Tatra banka

Global Finance ocenil Elevator Lab Tatra banky: „The Best Financial Innovation Lab 2020!“
Elevator Lab je priestor, ktorý poskytuje širokú škálu podpory pre nápady s potenciálom. Ponúkame prístup k inovatívnym technológiám, kreatívny pracovný priestor, mentoring, zaujímavé podujatia, priamu podporu v akceleračnom programe a navyše možnosť škálovať vaše riešenie na 14 trhoch strednej a východnej Európy. Uvidíte tu praktické ukážky prototypov z bankovníctva budúcnosti, vrátane IoT, platenia v prostredí automobilovej palubovky, inovatívnych spôsobov platenia na sociálnych sieťach, hologramov, bankomatových noviniek, či využitia robotov v bankovom sektore.

Naša adresa: HubHub Twin City C, Mlynské Nivy 16, 821 09 Bratislava

Oficiálna stránka ElevatorLab powered by Tatra banka