p
Partnerstvá z oblasti

digital

p

Tatra banka bola časopisom Global Finance vyhodnotená ako najinovatívnejšia digitálna banka na svete za rok 2019. Tatra banka a Nadácia Tatra banky prirodzene podporujú projekty z oblasti najnovších digitálnych technológií.

Kempelenov inštitút inteligentných technológií

Tatra banka spolu s ďalšími partnermi zo súkromného sektora vložila financie do vzniku nového IT inštitútu.
Kempelenov inštitút inteligentných technológií v sebe spája témy, ktoré nás dlhodobo profilujú a považujeme ich za strategicky kľúčové: vzdelanie, digitálne inovácie a zotrvanie mimoriadnych talentov na Slovensku. Je pre nás česť byť pri založení tejto výnimočnej inštitúcie, ktorá bude mať významný podiel na tom, aby bolo Slovensko vyspelou znalostnou ekonomikou.

Oficiálna stránka Kempelenovho inštitútu inteligentných technológií

VR Generation Z

Aj vďaka podpore Nadácie Tatra banky vznikla nová hra vo virtuálnej realite s názvom VR Generation Z, ktorá slúži na podporu finančnej gramotnosti mladej generácie.

V spolupráci s podnikateľom Tomášom Brngálom, ktorý je držiteľom ocenení Forbes 30 pod 30 a Krištáľové krídlo, a najsledovanejším slovenským youtuberom GoGom sme vyvinuli hru, ktorá je určená pre študentov stredných škôl. Našim spoločným cieľom je priviesť mladých ľudí z Generácie Z k správnym finančným rozhodnutiam, ktoré budú vedieť využiť aj v reálnom živote.

Viac o novej hre sa dozviete na tomto odkaze.

Cena za výnimočnú diplomovú prácu na FIIT

Nadácia Tatra banky každoročne udeľuje cenu za výnimočnú diplomovú prácu v oblasti IT. Cena je udeľovaná najlepším študentom Fakulty informatiky a informačných technológií Slovenskej technickej univerzity v Bratislave na Medzinárodnom dni študentov.

V roku 2021 odborná komisia Fakulty informatiky a informačných technológií STU vyhodnotila ako najlepšie práce dvoch študentov:

  • prácu Ing. Petra Škraka s názvom „Detekcia nezvyčajného správania v bezdrôtových sieťach“, ktorá bola vypracovaná pod vedením Ing. Rastislava Bencela, PhD. ,
  • a prácu Ing. Matúša Pilňana  s názvom „Webová podpora tímovej práce s jazykom SystemVerilog“, ktorá bola vypracovaná pod vedením Ing. Lukáša Kohútku, PhD.

Viac informácii o ocenení najlepších študentov FIIT.

Art & Tech Days

Art & Tech Days je jedinečný medzinárodný 6 -dňový festival, ktorý spája umenie s technológiami: top spíkri, priestor pre spolupráce, workshopy, interaktívne inštalácie, multimediálne performance.

Oficiálna stránka Art & Tech Days

Digital Rulezz

Najväčšia digitálna konferencia o internetovom a mobilnom marketingu v jeden deň: najlepší keynote speaker súčasnosti, najlepšie hodnotení spíkri z predchádzajúcich 9 ročníkov, case-studies firiem, ktoré najlepšie zvládli koronavírus.

Oficiálna stránka Digital Rulezz

Startup Weekend Bratislava

Techstars Startup Weekend je 54-hodinové podujatie, ktoré dáva dokopy bratislavských dizajnérov, developerov, podnikateľov a expertov z rôznych oblastí. Ktokoľvek je vítaný, aby predviedol svoj startupový nápad a dostal relevantný feedback od svojich kolegov z brandže. Najlepším tímom je umožnená realizácia ich nápadov.

Oficiálna stránka Startup Weekend Bratislava

IXPO – najväčší technologický festival

Festival IXPO je zameraný na prelomové technológie. Jeho návštevníci sa budú môcť zoznámiť s tým, čo je umelá inteligencia v praxi a čo jej konektivita, ako nás ovplyvní internet a mnoho iného z oblasti IT. Ide o druhý ročník, ktorý v sebe spája bohaté témy a úžasné zážitky pre všetkých, ktorých zaujíma budúcnosť. Jednou z noviniek na IXPO 2020 bude aj B2G konferencia, ktorá sa bude venovať technológiám a inováciám na úrovni štátnej správy a samospráv.

Oficiálna stránka IXPO

Hack Košice

Hack Košice je 24 hodinové podujatie, ktorého ambíciou je priniesť špičkový formát študentských hackatonov (certifikovaný MLH) do Košíc a zviditeľniť východ Slovenska.

Oficiálna stránka Hack Košice

ElevatorLab powered by Tatra banka

Global Finance ocenil Elevator Lab Tatra banky: „The Best Financial Innovation Lab 2020!“
Elevator Lab je priestor, ktorý poskytuje širokú škálu podpory pre nápady s potenciálom. Ponúkame prístup k inovatívnym technológiám, kreatívny pracovný priestor, mentoring, zaujímavé podujatia, priamu podporu v akceleračnom programe a navyše možnosť škálovať vaše riešenie na 14 trhoch strednej a východnej Európy. Uvidíte tu praktické ukážky prototypov z bankovníctva budúcnosti, vrátane IoT, platenia v prostredí automobilovej palubovky, inovatívnych spôsobov platenia na sociálnych sieťach, hologramov, bankomatových noviniek, či využitia robotov v bankovom sektore.

Naša adresa: HubHub Twin City C, Mlynské Nivy 16, 821 09 Bratislava

Oficiálna stránka ElevatorLab powered by Tatra banka

 

Future Tuesdays

Future Tuesdays je pravidelná séria bezplatných vzdelávacích podujatí na rôznorodé spektrum tém ako sú inovácie, vzdelávanie a technológie. Je otvorené pre širokú verejnosť. Spíkrami sú ľudia z Tatra banky ale aj profesionáli z rôznych firiem a oblastí.

Konajú sa na adrese: HubHub Twin City C, Mlynské Nivy 16, 821 09 Bratislava